Afvalbrengstation gemeente Woerden

Openingstijden:
maandag t.m vrijdag van 13.00 – 16.00 uur
zaterdag: 10.00 – 16.00 uur

Touwslagersweg 20, Woerden

Het afvalbrengstation is tijdens de najaarsmarkt in Woerden gesloten.

Het afvalbrengstation neemt geen afval van bedrijven aan. Bedrijven zijn aangewezen op de inzamelaars van bedrijfsafval c. q. het verwerkingscentrum voor wit- en bruingoed.

Extra kosten per afvalstof
Voor sommige afvalstoffen wordt een extra tarief in rekening gebracht.
   
Brandbaar grof huishoudelijk afval € 21,08 per m³ (De eerste m³ is gratis)
Plaatmateriaal € 21,08 per m³ (De eerste m³ is gratis)
Schoon hout € 21,08 per m³ (De eerste m³ is gratis)
Puin € 14,05 per 0,5 m³ (De eerste halve m³ is gratis)
Autobanden zonder velg € 2,34 per stuk
Autobanden met velg € 3,51 per stuk
Tuingrond € 14,05 per m³
Grond met puinresten € 46,85 per m³
Gasflessen € 14,05 per stuk
Gipsplaten of blokken € 14,05 per 0,5 m³ (De eerste halve m³ is gratis)
Bielzen of balken € 4,69 per stuk. Hiervoor geldt een maximum van € 23,43 per 0,5 m³


Print vriendelijke pagina
Kort nieuws

Dorpsplatform Harmelen: actief en betrokken

26 april 2012

Het Dorpsplatform Harmelen bestaat uit een groep enthousiaste mensen die zich inzet voor het wel en wee van hun dorp Harmelen; ook uw dorp!

Het doel van het platform, opgericht in 2005, is gezamenlijk te werken aan het in standhouden en verbeteren van een goed woon-en leefklimaat. Maar wij kunnen dit niet alleen!

Het Dorpsplatform werkt samen met de gemeente Woerden en geeft gevraagd en ongevraagd advies over alles wat betrekking heeft op het leefklimaat in Harmelen. De gemeente van haar kant, verplicht zich om, bij het maken van nieuwe plannen, het Dorpsplatform om advies te vragen.

Het Dorpsplatform is er voor en door de inwoners van Harmelen. Om het leefklimaat van Harmelen optimaal te houden hebben wij uw inbreng wel nodig! Heeft u ideeën of plannen die onze leefbaarheid kunnen vergroten, of zou u actief willen worden binnen het Dorpsplatform, laat het ons weten.

Op onze website kunt u meer over ons lezen.:www.harmelen.nu . Onder de knop "contact" kunt u uw suggesties, vragen en opmerkingen aan ons doorgeven.

 

 

 


Lees verder

Deze website is gerealiseerd door Impressed webdesign en werkt met Slimbeheer 5