Bestemmingsplannen

Het is handig te weten welke bedoeling de gemeente heeft met bepaalde stukken grond. Dit staat verwoord in een bestemmingsplan. Op grond van het bestemmingsplan hebben de percelen een bepaalde bestemming: bijv. voor woningbouw of detailhandel. De bestemmingsplannen kunt u inzien bij afdeling bouwzaken. Een bestemmingsplan komt tot stand via een wettelijk geregelde procedure. Dit houdt achtereenvolgens in: een aankondiging op de gemeentelijke informatiepagina, een inspraakronde en de mogelijkheid om formeel bezwaar te maken. Een bestemmingsplan moet worden goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Utrecht en soms door de Raad van State. De procedures en informatie rond nieuwe bestemmingsplannen worden begeleid door de afdeling ruimtelijke ontwikkeling, telefoon (0348) 428 331.
Bezoek voor verdere informatie over ruimtelijke plannen (bestemmingsplannen, nieuws over inspraak en dergelijke) ook de gemeentelijke website: www.woerden.nl
Voor vragen over bestaande bestemmingsplannen kunt u terecht bij de afdeling bouwzaken, telefoon (0348) 428 333.
Tegen de uitspraak na behandeling van uw bezwaarschrift kunt u in beroep gaan bij de Belastingkamer van het Gerechtshof. Beroep in cassatie (hoger beroep) wordt behandeld door de Hoge Raad. Kijkt u voor meer informatie naar de informatie bij uw belastingaanslag.


Print vriendelijke pagina
Kort nieuws

Dorpsplatform Harmelen: actief en betrokken

26 april 2012

Het Dorpsplatform Harmelen bestaat uit een groep enthousiaste mensen die zich inzet voor het wel en wee van hun dorp Harmelen; ook uw dorp!

Het doel van het platform, opgericht in 2005, is gezamenlijk te werken aan het in standhouden en verbeteren van een goed woon-en leefklimaat. Maar wij kunnen dit niet alleen!

Het Dorpsplatform werkt samen met de gemeente Woerden en geeft gevraagd en ongevraagd advies over alles wat betrekking heeft op het leefklimaat in Harmelen. De gemeente van haar kant, verplicht zich om, bij het maken van nieuwe plannen, het Dorpsplatform om advies te vragen.

Het Dorpsplatform is er voor en door de inwoners van Harmelen. Om het leefklimaat van Harmelen optimaal te houden hebben wij uw inbreng wel nodig! Heeft u ideeën of plannen die onze leefbaarheid kunnen vergroten, of zou u actief willen worden binnen het Dorpsplatform, laat het ons weten.

Op onze website kunt u meer over ons lezen.:www.harmelen.nu . Onder de knop "contact" kunt u uw suggesties, vragen en opmerkingen aan ons doorgeven.

 

 

 


Lees verder

Deze website is gerealiseerd door Impressed webdesign en werkt met Slimbeheer 5