Burgerinitiatief

  • U kunt ook zelf een onderwerp op de agenda van de gemeenteraad plaatsen. Dit noemen we een burgerinitiatief. U hebt daarmee rechtstreeks invloed op de gang van zaken in de gemeente Woerden. Uw voorstel moet dan gesteund worden door minimaal 25 inwoners van Woerden die ouder zijn dan 16 jaar. Als over het onderwerp niet recent al is besloten, maar het wel tot de bevoegdheid van de gemeenteraad behoort, zal de gemeenteraad het onderwerp in behandeling nemen. De verordening op het burgerinitiatief is via www.woerden.nl in te zien, zodat u kunt beoordelen of uw voorstel aan de voorwaarden voldoet. Bovendien staan daar de formulieren om een voorstel in te dienen. Of vraag de folder aan via de raadsgriffie, telefoon (0348) 428805.
  • Belangrijke diensten
Politie District Rijn&Venen
Houttuinlaan 10
Woerden
 
Postbus 1038
3600 BA Maarssen
Telefoon (0900) 8844
Het wijkteam staat onder leiding van wijkchef J. Westerdijk.
Het wijkteam van Harmelen is te bereiken op (0900) 8844.

 

Brandweer
Telefoon (0348) 466 810 voor brandmeldingen
post Harmelen
Pompersplein 2
Telefoon (0348) 442 121
Postcommandant: J. Burggraaf
Telefoon (0348) 441 255
Plv. postcommandant: Th.M. Severs
Telefoon (0348) 444 0188


Print vriendelijke pagina
Kort nieuws

Dorpsplatform Harmelen: actief en betrokken

26 april 2012

Het Dorpsplatform Harmelen bestaat uit een groep enthousiaste mensen die zich inzet voor het wel en wee van hun dorp Harmelen; ook uw dorp!

Het doel van het platform, opgericht in 2005, is gezamenlijk te werken aan het in standhouden en verbeteren van een goed woon-en leefklimaat. Maar wij kunnen dit niet alleen!

Het Dorpsplatform werkt samen met de gemeente Woerden en geeft gevraagd en ongevraagd advies over alles wat betrekking heeft op het leefklimaat in Harmelen. De gemeente van haar kant, verplicht zich om, bij het maken van nieuwe plannen, het Dorpsplatform om advies te vragen.

Het Dorpsplatform is er voor en door de inwoners van Harmelen. Om het leefklimaat van Harmelen optimaal te houden hebben wij uw inbreng wel nodig! Heeft u ideeën of plannen die onze leefbaarheid kunnen vergroten, of zou u actief willen worden binnen het Dorpsplatform, laat het ons weten.

Op onze website kunt u meer over ons lezen.:www.harmelen.nu . Onder de knop "contact" kunt u uw suggesties, vragen en opmerkingen aan ons doorgeven.

 

 

 


Lees verder

Deze website is gerealiseerd door Impressed webdesign en werkt met Slimbeheer 5