Commissie bezwaarschriften

Het bezwaarschrift komt terecht bij de Commissie bezwaarschriften die – na een hoorzitting – advies uitbrengt aan het bestuursorgaan. Dit bestuursorgaan neemt vervolgens een nieuw besluit (“de beslissing op bezwaar”). Tegen dit nieuwe besluit kunt u eventueel in beroep gaan bij de rechtbank.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw C. Verhoeff , de heer B. van Hellof de heer R.C. Ouwerkerk, ambtelijk secretarissen van de commissie, telefoon (0348) 428 365, (0348)-428 419 of 428 825.
Wanneer u een bezwaarschrift indient, ontvangt u een ontvangstbevestiging van de commissie. Daarin is ook een toelichting op de procedure opgenomen.


Print vriendelijke pagina
Kort nieuws

Dorpsplatform Harmelen: actief en betrokken

26 april 2012

Het Dorpsplatform Harmelen bestaat uit een groep enthousiaste mensen die zich inzet voor het wel en wee van hun dorp Harmelen; ook uw dorp!

Het doel van het platform, opgericht in 2005, is gezamenlijk te werken aan het in standhouden en verbeteren van een goed woon-en leefklimaat. Maar wij kunnen dit niet alleen!

Het Dorpsplatform werkt samen met de gemeente Woerden en geeft gevraagd en ongevraagd advies over alles wat betrekking heeft op het leefklimaat in Harmelen. De gemeente van haar kant, verplicht zich om, bij het maken van nieuwe plannen, het Dorpsplatform om advies te vragen.

Het Dorpsplatform is er voor en door de inwoners van Harmelen. Om het leefklimaat van Harmelen optimaal te houden hebben wij uw inbreng wel nodig! Heeft u ideeën of plannen die onze leefbaarheid kunnen vergroten, of zou u actief willen worden binnen het Dorpsplatform, laat het ons weten.

Op onze website kunt u meer over ons lezen.:www.harmelen.nu . Onder de knop "contact" kunt u uw suggesties, vragen en opmerkingen aan ons doorgeven.

 

 

 


Lees verder

Deze website is gerealiseerd door Impressed webdesign en werkt met Slimbeheer 5