Samenstelling van de inwoners van Harmelen

 

Bevolking, Aantal inwoners in 2007

 

 

 

Totaal

 

Mannen

 

Vrouwen

 

Harmelen

 

8.180

 

4.050

 

4.130

 

Woerden

 

48.020

 

23.720

 

24.290

 

Nederland

 

16.357.990

 

8.088.510

 

8.269.480

 

 

 

 

aantal

 

Aantal inwoners naar geslacht op 1 januari.

 

 

Bevolking, Leeftijdsopbouw in 2007

 

 

 

0-14 jaar

 

15-24 jaar

 

25-44 jaar

 

45-64 jaar

 

65 jaar en ouder

 

Harmelen

 

20

 

13

 

22

 

29

 

14

 

Woerden

 

21

 

12

 

29

 

27

 

13

 

Nederland

 

18

 

12

 

29

 

27

 

14

 

 

 

 

%

 

Verdeling van de bevolking in vijf leeftijdsklassen op 1 januari.

 

 

Bevolking, Niet westerse allochtonen in 2007

 

Harmelen

 

1

 

Woerden

 

6

 

Nederland

 

11

 

 

 

 

% van bevolking

 

Personen van wie ten minste één ouder is geboren in één van de landen in Afrika, Latijns-Amerika of Azië (excl. Indonesië en Japan) of in Turkije als percentage van het totaal aantal inwoners op 1 januari.

 

Huishoudens, Samenstelling in 2007

 

 

 

Eenpersoons

 

Zonder kinderen

 

Met kinderen

 

Harmelen

 

20

 

33

 

47

 

Woerden

 

28

 

30

 

41

 

Nederland

 

35

 

30

 

35

 

 

 

 

%

 

Verdeling naar één- en meerpersoonshuishoudens, met en zonder kinderen op 1 januari.

 

Arbeid, Bijstandsuitkeringen in 2006

 

Harmelen

 

5

 

Woerden

 

19

 

Nederland

 

46

 

 

 

 

aantal huishoudens per 1000

 

Aantal huishoudens (per 1000 huishoudens) met een bijstandsuitkering op 31 maart.

 

Inkomen, Gemiddeld inkomen in 2005

 

Harmelen

 

€ 19.800

 

Woerden

 

€ 19.200

 

Nederland

 

€ 17.700

 

Gemiddeld besteedbaar jaarinkomen in het voorgaande jaar per inkomensontvanger.

 

 

Bron: Gemeente Woerden sept. 2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Print vriendelijke pagina
Kort nieuws

Dorpsplatform Harmelen: actief en betrokken

26 april 2012

Het Dorpsplatform Harmelen bestaat uit een groep enthousiaste mensen die zich inzet voor het wel en wee van hun dorp Harmelen; ook uw dorp!

Het doel van het platform, opgericht in 2005, is gezamenlijk te werken aan het in standhouden en verbeteren van een goed woon-en leefklimaat. Maar wij kunnen dit niet alleen!

Het Dorpsplatform werkt samen met de gemeente Woerden en geeft gevraagd en ongevraagd advies over alles wat betrekking heeft op het leefklimaat in Harmelen. De gemeente van haar kant, verplicht zich om, bij het maken van nieuwe plannen, het Dorpsplatform om advies te vragen.

Het Dorpsplatform is er voor en door de inwoners van Harmelen. Om het leefklimaat van Harmelen optimaal te houden hebben wij uw inbreng wel nodig! Heeft u ideeën of plannen die onze leefbaarheid kunnen vergroten, of zou u actief willen worden binnen het Dorpsplatform, laat het ons weten.

Op onze website kunt u meer over ons lezen.:www.harmelen.nu . Onder de knop "contact" kunt u uw suggesties, vragen en opmerkingen aan ons doorgeven.

 

 

 


Lees verder

Deze website is gerealiseerd door Impressed webdesign en werkt met Slimbeheer 5