Gerverscop

Gerverscop is één van de mooiste voorbeelden van een gave cope-ontginning. De beeldkwaliteit van Geverscop wordt met name bepaald door de hoge mate van gaafheid en de zeldzaamheid van de structuur en de architectuur van zijn beelddragers. De weg Gerverscop, of eigenlijk de daar langs lopende wetering, vormde de ontginningsbasis en de Hollandse kade was de achtergrens. De keurige copen van 1250 meter diep en 155 meter breed tekenen zich gaaf af. De boerderijen liggen aan de kop, dus aan de westzijde van de weg Gerverscop. Het water in de polder werd afgevoerd door de kavelsloten, die alle op de wetering uitkomen. Via de Molenvliet werd het water naar de Gerverscopper molen geleid, die het water naar de hoger gelegen Voorvliet pompte. Daarna werd het water naar de Oude Rijn afgevoerd.
De Gerverscopper molen wordt voor het eerst genoemd in 1503, in een schouwbrief. Tijdens het voor Harmelen wel erg rampzalige “Rampjaar” 1672 werd de molen door de Fransen in brand gestoken. Het jaar daarop werd al gewerkt aan de wederopbouw. De kosten hiervan werden opgeslagen over de eigenaren gebruikers van de 422,5 morgen ( ca 375 ha.) die de polder telde.
Aan het eind van de negentiende eeuw werd de houten molen vervangen door een stenen exemplaar. Kort na 1900 stemden de ingelanden van Gerverscop in met de bouw van een stoomgemaal. In 1907 werd de molen verkocht voor afbraak.

De gerechten Gerverscop, Breudijk, Gerverscop Staten en Gerverscop Uit den Ham vormden samen de gemeente Gerverscop. Deze gerechten waren op 1 januari 1842 eigendom geworden van de burgemeesters en wethouders van Delft.
In 1843 werden in Gervescop 23 huizen geteld, waarin 160 mensen woonden, verdeeld over 25 huishoudens. Gerverscop had geen eigen school of kerk, men was hiervoor aan gewezen op Harmelen.

Gerverscop liep vroeger door tot aan de Breudijk. In 1855 werd de spoorlijn Utrecht/ Rotterdam door de Nederlandsche Rhijnspoorwegmaatschappij ( de NRS) in gebruik genomen, waardoor Gerverscop in tweeën werd gesneden. In 1869 volgde nog de verbindings tak tussen Harmelen en Breukelen, eveneens geëxploiteerd door de NRS. Hierdoor werd de Wildveldseweg afgesneden tot een doodlopende weg.
Gerverscop is aangewezen als Belvedere-gebied, waardoor het reeds enige bescherming geniet.

waardevolle bebouwing

Geverscop 5 ***M
In 1907 werd het electrische gemaal met de bijbehorende machinisten woning gebouwd naar ontwerp van E.G.Wentink. De centrifugaalpomp werd geleverd door het Utrechtse bedrijf Pannevis en zoon ( de latere NV Machinefabriek Hoogenlande). De rode kruispannen zijn gelegd in een decoratief patroon en het metselwerk wordt gesierd met banden en ruitmotieven.
Gerverscop 9 ***G
Op deze plaats stond een boerderij die sinds 1817 tot de goederen van de Ridderlijke Duitse Orde te Utrecht behoorde. In 1898 werd deze langhuisboerderij als vervanger gebouwd voor zijn vervallen voorganger. Architect was E.G.Wentink uit Schalkwijk, die wij ook als architect van het gemaal tegen kwamen. De oorspronkelijke naam luidde “Het Duitsche Huis” maar in 1939 is de naam gewijzigd in “Baron van Wassenaar- Hoeve”. Een gevelsteen met de letters R.D.O. ( Ridderlijke Duitse Orde) herinnert nog aan opdrachtgevers. De rietgedekte boerderij heeft in de gevel een serliaans venster.
Gerverscop 13-13a ***G
Het woonhuis van deze dwarshuisboerderij dateert uit 1865, het achterhuis werd gebouwd in 1871. De opkamer deed vroeger dienst voor het houden van de raadsvergadering van het gerecht Gerverscop. De Oestgeester dakpannen op het voorhuis zijn voor deze streek heel bijzonder.
Gerverscop 17 ***
Pieter Rijnsburger liet in 1888 deze langhuisboerderij bouwen op de plaats van een oudere voorganger, waarvan het zomerhuis aan de rechterzijde nog aanwezig is. In 1928 is tegen de linker zijkant een aanbouw geplaatst. De boerderij is nog steeds in handen van de oorspronkelijke familie.
Gerverscop 27 ***G
Deze langhuisboerderij is in de negentiende eeuw voorzien van nieuwe gevels. Het pand is rietgedekt en heeft een groot serliaans venster in de voorgevel.
Gerverscop 31-31a-31b ***
In 1910 is deze grote boerderij gebouwd in opdracht van Johan Wijnand Herman de Liefde, uitgever te Utrecht, die wij ook kennen als eigenaar van Huize Harmelen. Tot 1970 is het pand als boerderij in gebruik geweest, daarna is de boerderij verbouwd tot woning van meerdere gezinnen. Het woonhuis van de boerderij is wat betreft vorm en omvang ongebruikelijk.

Gerverscop 33***

Van deze dwarshuisboerderij is bekend dat het zomerhuis omstreeks 1910 is gebouwd. Het voorhuis heeft een met pannen gedekt zadeldak.
Wildveldseweg
Parallel aan de Gerverscop loopt de Wildveldseweg. Deze weg gaf oorspronkelijk toegang tot het gemaal Bijleveld ( thans Wildveldseweg 17). Na de ruilverkaveling in de zestiger jaren van de vorige eeuw, werden de individuele spoorweg overgangen in de toegangswegen voor de boerderijen aan de Wildveldseweg vanaf de Breudijk afgesloten. Om deze boerderijen toch bereikbaar te maken is de Wildveldseweg verlengd, maar de weg loopt dood op de noordtak van de spoorlijn. Eén pand is als “beeldbepalend” opgenomen in de MIP-inventarisatie.
Wildveldseweg 1 ***
De eerste steen van deze dwarshuisboerderij is op 12 mei 1898 gelegd door de toen 92 jaar oude J.van Woudenberg. De goot van het dwarshuis rust op bewerkte houten schoren, waartussen tegeltjes zijn opgenomen.

 Print vriendelijke pagina
Kort nieuws

Dorpsplatform Harmelen: actief en betrokken

26 april 2012

Het Dorpsplatform Harmelen bestaat uit een groep enthousiaste mensen die zich inzet voor het wel en wee van hun dorp Harmelen; ook uw dorp!

Het doel van het platform, opgericht in 2005, is gezamenlijk te werken aan het in standhouden en verbeteren van een goed woon-en leefklimaat. Maar wij kunnen dit niet alleen!

Het Dorpsplatform werkt samen met de gemeente Woerden en geeft gevraagd en ongevraagd advies over alles wat betrekking heeft op het leefklimaat in Harmelen. De gemeente van haar kant, verplicht zich om, bij het maken van nieuwe plannen, het Dorpsplatform om advies te vragen.

Het Dorpsplatform is er voor en door de inwoners van Harmelen. Om het leefklimaat van Harmelen optimaal te houden hebben wij uw inbreng wel nodig! Heeft u ideeën of plannen die onze leefbaarheid kunnen vergroten, of zou u actief willen worden binnen het Dorpsplatform, laat het ons weten.

Op onze website kunt u meer over ons lezen.:www.harmelen.nu . Onder de knop "contact" kunt u uw suggesties, vragen en opmerkingen aan ons doorgeven.

 

 

 


Lees verder

Deze website is gerealiseerd door Impressed webdesign en werkt met Slimbeheer 5