Het wapen van Harmelen

"Van goud met eene fasce van sabel, verzeld en chef van 2 en en pointe van eene ruit, allen van keel."

Oorsprong/verklaring : Het wapen is afgeleid van het wapen van de familie van Zuylen , de bezitters van de heerlijkheid Harmelen. wapen_van_harmelen.jpg

Een opmerking bij alle sub-menu's onder Geschiedenis

Alle beschrijvingen van de diverse gebieden in Harmelen sluiten af met een beknopte beschrijving van de meest waardevolle gebouwen in dat gebied. Wie hier meer over wil weten vindt uitvoeriger informatie in de MIP-rapportage "Harmelen, geschiedenis en architectuur" van Karel Loeff en Elyze Smeets. Wij hielden de daarin gebruikte codering aan voor genoemde panden: M = Rijksmonument, G = Gemeentelijk monument, * = beeldondersteunend, ** = beeldbepalend en *** = monumentaal en zeer waardevol.Print vriendelijke pagina
Kort nieuws

Dorpsplatform Harmelen: actief en betrokken

26 april 2012

Het Dorpsplatform Harmelen bestaat uit een groep enthousiaste mensen die zich inzet voor het wel en wee van hun dorp Harmelen; ook uw dorp!

Het doel van het platform, opgericht in 2005, is gezamenlijk te werken aan het in standhouden en verbeteren van een goed woon-en leefklimaat. Maar wij kunnen dit niet alleen!

Het Dorpsplatform werkt samen met de gemeente Woerden en geeft gevraagd en ongevraagd advies over alles wat betrekking heeft op het leefklimaat in Harmelen. De gemeente van haar kant, verplicht zich om, bij het maken van nieuwe plannen, het Dorpsplatform om advies te vragen.

Het Dorpsplatform is er voor en door de inwoners van Harmelen. Om het leefklimaat van Harmelen optimaal te houden hebben wij uw inbreng wel nodig! Heeft u ideeën of plannen die onze leefbaarheid kunnen vergroten, of zou u actief willen worden binnen het Dorpsplatform, laat het ons weten.

Op onze website kunt u meer over ons lezen.:www.harmelen.nu . Onder de knop "contact" kunt u uw suggesties, vragen en opmerkingen aan ons doorgeven.

 

 

 


Lees verder

Deze website is gerealiseerd door Impressed webdesign en werkt met Slimbeheer 5