Harmelen

Harmelen ligt aan de Oude Rijn. De Haanwijkersluis vormde hier de scheiding tussen het Groot Waterschap van Woerden en waterschap Bijleveld. De kerk die in Harmelen werd gebouwd, kreeg in 1288 banden met de Johannieterorde, die er een commanderij stichtte. ‘De Kloosterhoeve’ houdt de herinnering hieraan nog levendig. De huidige dorpskerk dateert gedeeltelijk uit de late middeleeuwen. Na de grote kerkbrand van 1900 is deze grotendeels opnieuw opgetrokken.
Buiten het dorp lag de oude ridderhofstad Huize Harmelen. De kasteelheer had als ambachtsheer en grootgrondbezitter veel invloed. Het landgoed werd na de dood van ambachtsheer Adriaan de Joncheere in 1913 opgesplitst. De duiventoren, een klein maar bekend monumentje, is een van de overblijfselen. Natuurgebied Het Vijverbosch, dat zijn ontstaan dankt aan de klei- en zandwinning, maakte onderdeel uit van het jachtterrein van het kasteel.
Na de Tweede Wereldoorlog groeide Harmelen uit tot een bescheiden forensengemeente. In de jaren zeventig werden in de dorpskom vele huizen gesloopt met het oog op een betere verkeersafwikkeling. Landelijk geniet Harmelen bekendheid vanwege een trieste gebeurtenis: de treinramp van 1962.

 

  • Meer over de geschiedenis van Harmelen: zie op deze pagina onder Geschiedenis. Voor uitgebreidere informatie over Harmelen,Woerden, Kamerik en Zegveld: zie www.rhcrijnstreek.nl.


Print vriendelijke pagina
Kort nieuws

Dorpsplatform Harmelen: actief en betrokken

26 april 2012

Het Dorpsplatform Harmelen bestaat uit een groep enthousiaste mensen die zich inzet voor het wel en wee van hun dorp Harmelen; ook uw dorp!

Het doel van het platform, opgericht in 2005, is gezamenlijk te werken aan het in standhouden en verbeteren van een goed woon-en leefklimaat. Maar wij kunnen dit niet alleen!

Het Dorpsplatform werkt samen met de gemeente Woerden en geeft gevraagd en ongevraagd advies over alles wat betrekking heeft op het leefklimaat in Harmelen. De gemeente van haar kant, verplicht zich om, bij het maken van nieuwe plannen, het Dorpsplatform om advies te vragen.

Het Dorpsplatform is er voor en door de inwoners van Harmelen. Om het leefklimaat van Harmelen optimaal te houden hebben wij uw inbreng wel nodig! Heeft u ideeën of plannen die onze leefbaarheid kunnen vergroten, of zou u actief willen worden binnen het Dorpsplatform, laat het ons weten.

Op onze website kunt u meer over ons lezen.:www.harmelen.nu . Onder de knop "contact" kunt u uw suggesties, vragen en opmerkingen aan ons doorgeven.

 

 

 


Lees verder

Deze website is gerealiseerd door Impressed webdesign en werkt met Slimbeheer 5