Provincie kapt bomen bij WoerdenProvincie kapt bomen bij Woerden i.v.m. randweg

Eind februari 2009 begint de provincie Utrecht met het kappen van bomen om plaats te maken voor werkzaamheden aan de zuidelijke randweg Woerden en de aansluiting A12/Woerden*
Het rooien van de bomen is gereed voor de start van het broedseizoen, dus voor half maart.

Na half maart is de aannemer nog een aantal weken bezig met het verwijderen van boomstronken en wortels. De werkzaamheden zullen nauwelijks hinder geven voor het verkeer en de omgeving.
Voor de gekapte bomen zullen nieuwe bomen worden terug geplant op andere plaatsen in de omgeving.

Zuidelijke randweg Woerden
Voor de zuidelijke randweg Woerden gaat het om ruim 600 eiken, essen en wilgen en 186 are aaneengesloten beplanting. Deze beplanting bevindt zich tussen de Waardsedijk en de spoorbaan, even ten zuiden van Woerden. Op deze locatie begint de aannemer in juni met voorbereidende werkzaamheden voor een gedeelte van de zuidelijke randweg Woerden. Er komt een grote berg zand als voorbelasting van de grond. Na circa een jaar is de ondergrond voldoende ‘ingeklonken’ en voldoende stevig voor het bouwen van een brug over het spoor. In juni gaat de aannemer ook aan de slag met het verleggen van sloten, het aanbrengen van drainage en het verlengen van duikers.
Verwachting is dat de zuidelijke randweg Woerden in 2012 gereed is.

Verbetering aansluiting A12 Woerden
Als voorbereiding op het werk aan de verbeterde aansluiting is het nodig om 25 wilgen te vellen op de plek waar de verlegde aansluiting komt. Daarnaast moet 60 are aaneengesloten beplanting plaats maken voor de vernieuwde aansluiting. Nadat de aannemer in mei tijdelijke wegen voor het werkverkeer heeft aangelegd, gaat hij aan de slag met het aanbrengen van de fundering en het bouwen van een damwand. Verwachting is dat de vernieuwde aansluiting voor de zomer van 2010 in gebruik kan worden genomen.
Voordat de aannemer met het werk begint, organiseert de provincie Utrecht een informatiebijeenkomst voor de directe omgeving. Bezoekers aan deze bijeenkomst kunnen dan kennismaken met de mensen van de provincie en van de aannemer die bij de uitvoering betrokken zijn. Tevens krijgen zij informatie over de werkzaamheden en de eventuele consequenties voor het verkeer en de omgeving. Bedrijven en bewoners in de directe omgeving van de werkzaamheden kunnen binnenkort worden benaderd voor een fotografische vastlegging van de toestand van woning of bedrijfspand.

* De aanleg van de zuidelijke randweg Woerden en het verbeteren van de aansluiting A12/Woerden maken deel uit van het zogeheten A12-BRAVO-project A12-BRAVO omvat een aantal projecten die tot doel hebben om in samenhang de verkeersknelpunten op te lossen op het A12-traject vanaf het verkeersplein Oudenrijn tot en met Bodegraven en in het gebied daaromheen. Voor meer achtergrondinformatie over A12 BRAVO verwijzen wij naar de website www.a12bravo.nlTerug


Print vriendelijke pagina
Kort nieuws

Dorpsplatform Harmelen: actief en betrokken

26 april 2012

Het Dorpsplatform Harmelen bestaat uit een groep enthousiaste mensen die zich inzet voor het wel en wee van hun dorp Harmelen; ook uw dorp!

Het doel van het platform, opgericht in 2005, is gezamenlijk te werken aan het in standhouden en verbeteren van een goed woon-en leefklimaat. Maar wij kunnen dit niet alleen!

Het Dorpsplatform werkt samen met de gemeente Woerden en geeft gevraagd en ongevraagd advies over alles wat betrekking heeft op het leefklimaat in Harmelen. De gemeente van haar kant, verplicht zich om, bij het maken van nieuwe plannen, het Dorpsplatform om advies te vragen.

Het Dorpsplatform is er voor en door de inwoners van Harmelen. Om het leefklimaat van Harmelen optimaal te houden hebben wij uw inbreng wel nodig! Heeft u ideeën of plannen die onze leefbaarheid kunnen vergroten, of zou u actief willen worden binnen het Dorpsplatform, laat het ons weten.

Op onze website kunt u meer over ons lezen.:www.harmelen.nu . Onder de knop "contact" kunt u uw suggesties, vragen en opmerkingen aan ons doorgeven.

 

 

 


Lees verder

Deze website is gerealiseerd door Impressed webdesign en werkt met Slimbeheer 5