Utrechtsestraatweg weer vrij voor fietsers


Gedeputeerde Staten van Utrecht hebben alsnog besloten het profiel van de Utrechtsestraatweg te wijzigen van dat voor een 80 KM-weg tot dat voor een 60 KM-weg. De middenstreep wordt verwijderd en aan weerszijden zullen fiets(suggestie)stroken worden aangebracht. De snelheid wordt daarmee teruggebracht tot 60 KM p/u. Voor fietsers betekent dit een veel veiliger situatie en bovendien duidelijkheid voor iedereen. In het verleden kwam het voor dat de politie fietsers sommeerden om via de andere kant, over de Harmelerwaard te rijden. De werkzaamheden zullen in juni of juli worden uitgevoerd. Zowel aanwonenden als het Dorpsplatform Harmelen hadden aangedrongen op deze wijziging van dit wegvak.

29/5 2008Terug


Print vriendelijke pagina
Kort nieuws

Dorpsplatform Harmelen: actief en betrokken

26 april 2012

Het Dorpsplatform Harmelen bestaat uit een groep enthousiaste mensen die zich inzet voor het wel en wee van hun dorp Harmelen; ook uw dorp!

Het doel van het platform, opgericht in 2005, is gezamenlijk te werken aan het in standhouden en verbeteren van een goed woon-en leefklimaat. Maar wij kunnen dit niet alleen!

Het Dorpsplatform werkt samen met de gemeente Woerden en geeft gevraagd en ongevraagd advies over alles wat betrekking heeft op het leefklimaat in Harmelen. De gemeente van haar kant, verplicht zich om, bij het maken van nieuwe plannen, het Dorpsplatform om advies te vragen.

Het Dorpsplatform is er voor en door de inwoners van Harmelen. Om het leefklimaat van Harmelen optimaal te houden hebben wij uw inbreng wel nodig! Heeft u ideeën of plannen die onze leefbaarheid kunnen vergroten, of zou u actief willen worden binnen het Dorpsplatform, laat het ons weten.

Op onze website kunt u meer over ons lezen.:www.harmelen.nu . Onder de knop "contact" kunt u uw suggesties, vragen en opmerkingen aan ons doorgeven.

 

 

 


Lees verder

Deze website is gerealiseerd door Impressed webdesign en werkt met Slimbeheer 5