Wordt het voormalig raadhuis nog overgedragen aan het Dorpsplatform?


In december 2010 kreeg het Dorpsplatform Harmelen vrij onverwacht van de gemeente het aanbod om het voormalige raadhuis in zijn geheel te huren om er het zo zeer gewenste gemeenschapscentrum van te kunnen maken. De huidige huurders, de biblitheek, de werelwinkel en de Buiten Schoolse Opvang zouden in het gebouw gevestigd blijven. Daarna volgde een aanbod het pand van de gemeente te kopen, maar over de koopsom ontstond verwarring. Het DPH zocht contact met ( toen nog) Groenrand Wonen, die zich bereid verklaarde als koper op te treden en de exploitatie samen met het DPH ter hand te nemen. Veel verenigingen en organisaties gaven aan van de accomodatie in het gemeenschapscentrum gebruik te willen maken. Onlangs is in de raadscommissies Welzijn en Ruimte unaniem besloten dat de transactie nu snel tot stand dient te komen. Inmiddels is het gebouw hetaxeerd, waarbij helaas de waarde is gebaseerd van een leeg en onmiddellijk te verhuren kantoorpand. GroenWest is nu de exploitatiemogelijkheden als gemeenschapscentrum aan het berekenen, om daarmee tot een reeel bod te kunnen komen. Als er meer nieuws is te melden, doen wij dat op deze plaats.

 

E.J. 26/04 2012 Terug


Print vriendelijke pagina
Kort nieuws

Dorpsplatform Harmelen: actief en betrokken

26 april 2012

Het Dorpsplatform Harmelen bestaat uit een groep enthousiaste mensen die zich inzet voor het wel en wee van hun dorp Harmelen; ook uw dorp!

Het doel van het platform, opgericht in 2005, is gezamenlijk te werken aan het in standhouden en verbeteren van een goed woon-en leefklimaat. Maar wij kunnen dit niet alleen!

Het Dorpsplatform werkt samen met de gemeente Woerden en geeft gevraagd en ongevraagd advies over alles wat betrekking heeft op het leefklimaat in Harmelen. De gemeente van haar kant, verplicht zich om, bij het maken van nieuwe plannen, het Dorpsplatform om advies te vragen.

Het Dorpsplatform is er voor en door de inwoners van Harmelen. Om het leefklimaat van Harmelen optimaal te houden hebben wij uw inbreng wel nodig! Heeft u ideeën of plannen die onze leefbaarheid kunnen vergroten, of zou u actief willen worden binnen het Dorpsplatform, laat het ons weten.

Op onze website kunt u meer over ons lezen.:www.harmelen.nu . Onder de knop "contact" kunt u uw suggesties, vragen en opmerkingen aan ons doorgeven.

 

 

 


Lees verder

Deze website is gerealiseerd door Impressed webdesign en werkt met Slimbeheer 5