Dorpsplatform geeft haar visie MER-rapportage BRAVO-project


Dorpsplatform geeft haar visie op MER-rapportage BRAVO-project


001_nieuw.jpg

Het bestuur van het Dorpsplatform Harmelen heeft met belangstelling kennis genomen van de in opdracht van de Gemeente uitgevoerde Milieu Effect Rapportage ( MER). Deze rapportage was noodzakelijk met betrekking tot de in het kader van het BRAVO-project aan te leggen randwegen rond Harmelen. Het gaat hierbij om de wegvakken 6a, 6b, 6c en 8. Het eerste deel, 6a, begint bij het Shell-station langs de A12 (Hellegat) en loopt parallel aan de A12 tot de hoogte van industrie terrein Putkop. Van daar loopt wegdeel 6b iets terug en sluit aan op de Hofbrug. Vanaf dat zelfde punt loopt wegdeel 6c dwars door een deel van de polder Haanwijk en door Breeveld naar de Steinhagenseweg in de hoek naar Veldwijk. Wegdeel 8 verbindt de A12 met de Utrechtsestraatweg om verkeer direkt naar en van Harmelen mogelijk te maken. Het Dorpsplatform heeft bij de gemeente Woerden aangedrongen om een brug over de Rijn aan te leggen, zodat via wegdeel 8 ook het vrachtverkeer de Harmelerwaard kan bereiken.
Bedoelde Milieu Effect Rapportage stelt dat uitvoering van de combinatie van genoemde wegen, zoals hierboven omschreven, voor Harmelen het meeste effect heeft. Zowel uit oogpunt van ontlasting van verkeersdruk als uit oogpunt van het milieu. Het Dorpsplatform kan zich in deze constatering geheel vinden. Echter zet het Dorpsplatform vraagtekens bij de noodzaak van wegdeel 6c, hoewel een aantal voordelen van deze aanlag door het platform worden onderschreven. Meer problemen heeft het Dorpsplatform met het op de kaart ingetekende tracé voor dit wegdeel. Wel eens waar wordt in de MER opgemerkt dat het tracé voor wegdeel 6c nog niet vaststaat en om overleg vraagt, maar de voorziene aantasting van de polders Haanwijk en Breeveld vindt het Dorpsplatform toch wel een erg groot offer.
Het Dorpsplatform Harmelen is er dan ook voorstander van te onderzoeken of wegvak 6c niet langs de A12 kan lopen tot aan de Oostzee, achter het bedrijventerrein bij de Cattenbroekerdijk. Immers, het BRAVO-project voorziet ook in een verbreding van de A12 en de aanleg van een parallelweg aan de noordzijde. In de visie van het Dorpsplatform zou deze parallelweg dus de functie van de geplande weg 6c over kunnen nemen.
Het Dorpsplatform heeft deze visie bij het college van Burgemeester en Wethouders voorgelegd.Terug


Print vriendelijke pagina
Kort nieuws

Dorpsplatform Harmelen: actief en betrokken

26 april 2012

Het Dorpsplatform Harmelen bestaat uit een groep enthousiaste mensen die zich inzet voor het wel en wee van hun dorp Harmelen; ook uw dorp!

Het doel van het platform, opgericht in 2005, is gezamenlijk te werken aan het in standhouden en verbeteren van een goed woon-en leefklimaat. Maar wij kunnen dit niet alleen!

Het Dorpsplatform werkt samen met de gemeente Woerden en geeft gevraagd en ongevraagd advies over alles wat betrekking heeft op het leefklimaat in Harmelen. De gemeente van haar kant, verplicht zich om, bij het maken van nieuwe plannen, het Dorpsplatform om advies te vragen.

Het Dorpsplatform is er voor en door de inwoners van Harmelen. Om het leefklimaat van Harmelen optimaal te houden hebben wij uw inbreng wel nodig! Heeft u ideeën of plannen die onze leefbaarheid kunnen vergroten, of zou u actief willen worden binnen het Dorpsplatform, laat het ons weten.

Op onze website kunt u meer over ons lezen.:www.harmelen.nu . Onder de knop "contact" kunt u uw suggesties, vragen en opmerkingen aan ons doorgeven.

 

 

 


Lees verder

Deze website is gerealiseerd door Impressed webdesign en werkt met Slimbeheer 5