monument spoorwegongeval 8 januari 1962


het komt er eindelijk

het monument voor de verongelukten bij de treinramp in Harmelen

Op verzoek van burgemeester Mr Hans Schmidt heeft het Dorpsplatform Harmelen het initiatief genomen te komen tot een monument voor de omgekomenen tijdens de spoorwegramp op 8 januari 1962 bij de Putkop in Harmelen.Het Dorpsplatform heeft de voorzitter van de Projectgroep Harmelen van de Strichts Hollandse Historische Vereniging gevraagd mee te denken om te komen tot een breed gedragen ontwerp. Aan de Kamerikse kunstenaar Taeke de Jong is gevraagd hiervoor met een plan te komen . Vast stond dat het monument plaats moet bieden aan de namen van de 93 mensen die bij deze ramp zijn omgekomen. Taeke de Jong is in Woerden bekend van het beeld "de schaatsers" dat op de Snellerbrug staat en van het monumentje ter herdenking van het samengaan van Kamerik en Woerden, dat staat bij de brug in Kamerik.

Als plaats is gekozen voor de berm van het fietspad langs het Wokpaleis, voor het viaduct  van de Putkop. Deze grond is van de Provincie Utrecht, die toestemming heeft gegeven om het mounument daar te plaatsen.

Op 8 januari a.s. zal om 14.00 uur het monument door Prof. Mr Pieter van Vollenhoven worden onthuld. Genodigden ontvangen voor de kerstdagen een uitnodiging per mail of per post. Zij dienen om 13.15 uur in het restaurant aanwezig te zijn. Bij de onthulling om 14.00 uur is iedereen van harte welkom.

en een fotoboek

Het Regionaal Historisch archief beschikt sinds dit voorjaar over het fotomateriaal dat door de KLPD is vervaardigd en over het onderzoeksrapport. Dit en ander fotomateriaal isl, met een complete beschrijving van de ramp en de gevolgen daarvan,  gebundeld tot een herinneringsboek, dat bij de onthulling van het monument op 8 januari 2012 verkrijgbaar zal zijn tegen een gereduceerde prijs. Het boek valt kennelijk erg in de smaak want van de 3.000 exeplaren die zijn gedrukt, is al 60% verkocht. Het boek is in iedere boekwinkel tekoop voor € 12,50.

Als er nieuws valt te melden over de voortgang, dan zullen wij dat hier melden.Kijk voor meer informatie ook op de home-page van deze site.

Ed Janson 

voorzitter Dorpsplatform HarmelenTerug


Print vriendelijke pagina
Kort nieuws

Dorpsplatform Harmelen: actief en betrokken

26 april 2012

Het Dorpsplatform Harmelen bestaat uit een groep enthousiaste mensen die zich inzet voor het wel en wee van hun dorp Harmelen; ook uw dorp!

Het doel van het platform, opgericht in 2005, is gezamenlijk te werken aan het in standhouden en verbeteren van een goed woon-en leefklimaat. Maar wij kunnen dit niet alleen!

Het Dorpsplatform werkt samen met de gemeente Woerden en geeft gevraagd en ongevraagd advies over alles wat betrekking heeft op het leefklimaat in Harmelen. De gemeente van haar kant, verplicht zich om, bij het maken van nieuwe plannen, het Dorpsplatform om advies te vragen.

Het Dorpsplatform is er voor en door de inwoners van Harmelen. Om het leefklimaat van Harmelen optimaal te houden hebben wij uw inbreng wel nodig! Heeft u ideeën of plannen die onze leefbaarheid kunnen vergroten, of zou u actief willen worden binnen het Dorpsplatform, laat het ons weten.

Op onze website kunt u meer over ons lezen.:www.harmelen.nu . Onder de knop "contact" kunt u uw suggesties, vragen en opmerkingen aan ons doorgeven.

 

 

 


Lees verder

Deze website is gerealiseerd door Impressed webdesign en werkt met Slimbeheer 5