Beknopte ontstaan geschiedenis - Woerden

De hoge kleigronden aan de Oude Rijn waren al vroeg bewoond. De rivier diende als noordgrens van het Romeinse Rijk. De Romeinen hadden in Woerden een fort, het Castellum Laurum. Dit maakte onderdeel uit van de militaire verdediging van het keizerrijk. Het achterliggende veengebied werd in de middeleeuwen in cultuur gebracht. De overeenkomst die de landsheer met de ontginners sloot noemde men een ‘cope’. Dit woord is nog terug te vinden in namen van polders als Gerverscop en Teckop.
De sloten in de polders rond Woerden laten nog steeds het kavelpatroon zien uit de tijd van de ontginningen. Om de afwatering van het inklinkende land te verbeteren, werd het op den duur noodzakelijk de polders te bemalen met molens en vanaf de 19e eeuw met gemalen. De nieuwe landbouwgronden werden vooral voor de akkerbouw gebruikt. Pas veel later vond er een verschuiving plaats naar de veeteelt. Eeuwenlang verdiende een groot aantal bewoners hun brood met het werk op het land. Tot vijftig jaar geleden had de omgeving van Woerden een sterk agrarisch karakter. Ondanks het oprukken van de woningbouw en bedrijventerreinen heeft de gemeente Woerden nog een schitterend en waardevol buitengebied.


Print vriendelijke pagina
Kort nieuws

Dorpsplatform Harmelen: actief en betrokken

26 april 2012

Het Dorpsplatform Harmelen bestaat uit een groep enthousiaste mensen die zich inzet voor het wel en wee van hun dorp Harmelen; ook uw dorp!

Het doel van het platform, opgericht in 2005, is gezamenlijk te werken aan het in standhouden en verbeteren van een goed woon-en leefklimaat. Maar wij kunnen dit niet alleen!

Het Dorpsplatform werkt samen met de gemeente Woerden en geeft gevraagd en ongevraagd advies over alles wat betrekking heeft op het leefklimaat in Harmelen. De gemeente van haar kant, verplicht zich om, bij het maken van nieuwe plannen, het Dorpsplatform om advies te vragen.

Het Dorpsplatform is er voor en door de inwoners van Harmelen. Om het leefklimaat van Harmelen optimaal te houden hebben wij uw inbreng wel nodig! Heeft u ideeën of plannen die onze leefbaarheid kunnen vergroten, of zou u actief willen worden binnen het Dorpsplatform, laat het ons weten.

Op onze website kunt u meer over ons lezen.:www.harmelen.nu . Onder de knop "contact" kunt u uw suggesties, vragen en opmerkingen aan ons doorgeven.

 

 

 


Lees verder

Deze website is gerealiseerd door Impressed webdesign en werkt met Slimbeheer 5