Organigram gemeente Woerden

Gemeenteraad   Griffie   Internetsite gemeente
College van burgemeester en wethouders        
Directie   Bestuursondersteuning    
    Bouwzaken   Team Groenvoorziening
    Beheer en Onderhoud   Team Weg- en Waterbouw
    Brandweer   Team Afval & Reiniging
    Burgerzaken    
    Financieel beleid/beheer    
    Interne Zaken    
    Nieuwe Werken    
    Onderwijs & Welzijn   Team Sporthallen
    Personeel, Organisatie & Automatisering    
    Planning en Control    
    Project-bureau    
    Ruimtelije Ontwikkeling    
    Sociale Zaken    


Print vriendelijke pagina
Kort nieuws

Dorpsplatform Harmelen: actief en betrokken

26 april 2012

Het Dorpsplatform Harmelen bestaat uit een groep enthousiaste mensen die zich inzet voor het wel en wee van hun dorp Harmelen; ook uw dorp!

Het doel van het platform, opgericht in 2005, is gezamenlijk te werken aan het in standhouden en verbeteren van een goed woon-en leefklimaat. Maar wij kunnen dit niet alleen!

Het Dorpsplatform werkt samen met de gemeente Woerden en geeft gevraagd en ongevraagd advies over alles wat betrekking heeft op het leefklimaat in Harmelen. De gemeente van haar kant, verplicht zich om, bij het maken van nieuwe plannen, het Dorpsplatform om advies te vragen.

Het Dorpsplatform is er voor en door de inwoners van Harmelen. Om het leefklimaat van Harmelen optimaal te houden hebben wij uw inbreng wel nodig! Heeft u ideeën of plannen die onze leefbaarheid kunnen vergroten, of zou u actief willen worden binnen het Dorpsplatform, laat het ons weten.

Op onze website kunt u meer over ons lezen.:www.harmelen.nu . Onder de knop "contact" kunt u uw suggesties, vragen en opmerkingen aan ons doorgeven.

 

 

 


Lees verder

Deze website is gerealiseerd door Impressed webdesign en werkt met Slimbeheer 5