Reijerscop

Reijerscop is een cope-ontginning, die met de polder Bijleveld één geheel vormde. Zoals eerder beschreven was de Reijerscopse wetering de achtergrens van de ontginning van Bijleveld en vormde deze tevens de ontginningsbasis voor de polder Reijerscop. De Oude Wetering vormde de achtergrens, op twaalfhonderdvijftig meter van de Reijerscopse wetering. De Oude Wetering vormt de grens met de polders Mastwijk en Achthoven.
Meestal hebben de ontginningsweteringen een redelijk recht verloop. De Reijerscopse wetering kent echter een merkwaardige bocht. Bij de daarbij gelegen boerderij liggen enkele zeer onregelmatig gevormde percelen. Het vermoeden bestaat dat deze percelen toe behoorde aan de Commanderij van de Johanniterorde in Harmelen. De huidige polder Reijerscop bestond in begin van de negentiende eeuw uit enkele kleinere polders en behoorde, met de polders Bijleveld, Achthoven, Mastwijk en Harmelerwaard tot het in 1413 opgerichte “Grootwaterschep Bijleveld en de Meerndijk”.
Rond 1843 stonden er in de voormalige heerlijkheid Reijerscop-Creuningen ca 22 huizen en boerderijen waarin zo’n 150 mensen woonden. Zij beschikten niet over een eigen school en kerkten in Harmelen.

De polder Reijerscop wordt in het Beleidsplan Natuur en Landschap van de provincie Utrecht op macro-niveau als aardrijkskundig waardevol aangewezen. Hij maakt deel uit van het stelsel van stroomruggen ten oosten van Montfoort, afgezet door verschillende rivieren die hun loop steeds verlegden. Reijerscop is een Belvedere-gebied, waar door het een zekere mate van bescherming geniet. Gezien het feit dat de ontginnings richting van dit cope-gebied van de Reijerscopse wetering af ligt, is de bebouwing aan de zuidzijde van de weg Reijerscop gesitueerd.

waardevolle bebouwing

Reijerscop 6 ***M
Langhuisboerderij is waarschijnlijk aan het eind van de achttiende eeuw gebouwd. In 1913 verbouwd in 1960 voorzien van een nieuwe rechter zijgevel.
Reijerscop 10 *
Deze langhuisboerderij draag de raadselachtige naam “Deo Juvantum”. De eerste steen is gelegd op 24 maart 1887. Het stalgedeelte dateert uit 1960.
Reijerscop 11 **M
De langhuisboerderij “Johan’s Hoeve” dateert waarschijnlijk uit de zeventiende eeuw. In 1832 is Hermann van de Wall Bake, muntmeester te Utrecht de eigenaar. De achtergevel is in rond 1950 vernieuwd.
Reijerscop 12 **
De langhuisboerderij “Mijn Genoegen” werd omstreeks 1890 gebouwd. De schuur dateert eveneens uit de negentiende eeuw.
Reijerscop 16 **G
Deze boerderij dateert oorspronkelijk waarschijnlijk uit de achttiende eeuw. Het achterhuis is in de tweede helft van negentiende eeuw opnieuw opgetrokken.
Reijerscop 26 ***M
Hoewel in 1832 al een boerderij op deze plaats staat, dateert de huidige boerderij waarschijnlijk uit de periode 1840-1860. Het betreft hier een langhuisboerderij met een ingezwenkte lijstgevel aan de straatkant. In de deuromlijsting bevinden zich twee houten consoles met engelenkopjes.
Reijerscop 27 **
Op de plaats van een oudere voorganger is in 1885 deze boerderij gebouwd. De windveer is fraai gesneden. In de gevel is een serliaans venster opgenomen.
Reijerscop 28 ***G
De langhuisboerderij draagt de naam “Landlust”. Mogelijk is deze boerderij gebouwd in de zeventiende eeuw, maar in de negentiende eeuw is zij gemoderniseerd. Het zomerhuis is mogelijk ouder.
Reijerscop 32 **
De eerste steen van deze langhuisboerderij is gelegd op 1 september 1881. Het huis is rietgedekt en heeft een serliaans venster in de voorgevel.
Reijerscop 35 ***
Wanneer deze langhuisboerderij is gebouwd is onbekend, maar waarschijnlijk in het midden van de negentiende eeuw is de boerderij verbreed tot 12 meter!.
Reijerscop 36 **M
Deze langhuisboerderij dateert uit het einde van de achttiende eeuw. Enkele jaren geleden is de boerderij gerestaureerd. Zij draagt de naam “Linquenda”.

 Print vriendelijke pagina
Kort nieuws

Dorpsplatform Harmelen: actief en betrokken

26 april 2012

Het Dorpsplatform Harmelen bestaat uit een groep enthousiaste mensen die zich inzet voor het wel en wee van hun dorp Harmelen; ook uw dorp!

Het doel van het platform, opgericht in 2005, is gezamenlijk te werken aan het in standhouden en verbeteren van een goed woon-en leefklimaat. Maar wij kunnen dit niet alleen!

Het Dorpsplatform werkt samen met de gemeente Woerden en geeft gevraagd en ongevraagd advies over alles wat betrekking heeft op het leefklimaat in Harmelen. De gemeente van haar kant, verplicht zich om, bij het maken van nieuwe plannen, het Dorpsplatform om advies te vragen.

Het Dorpsplatform is er voor en door de inwoners van Harmelen. Om het leefklimaat van Harmelen optimaal te houden hebben wij uw inbreng wel nodig! Heeft u ideeën of plannen die onze leefbaarheid kunnen vergroten, of zou u actief willen worden binnen het Dorpsplatform, laat het ons weten.

Op onze website kunt u meer over ons lezen.:www.harmelen.nu . Onder de knop "contact" kunt u uw suggesties, vragen en opmerkingen aan ons doorgeven.

 

 

 


Lees verder

Deze website is gerealiseerd door Impressed webdesign en werkt met Slimbeheer 5