Verkeer

De komende jaren wordt de wegenstructuur in en rond Woerden grondig aangepakt. Het beleid is er op gericht de wegen in de stad en dorpskernen te ontlasten en een betere aansluiting te krijgen met belangrijke uitvals- en toegangswegen. Deze ontlasting komt tot stand door randwegen aan te leggen en nieuwe verbindingen te maken met de A12. Dit zal uiteindelijk leiden tot een betere doorstroming en betere bereikbaarheid. BRAVO (Brede Regionale Aanpak Voorkomt Oponthoud) is de naam voor dit complexe project. Hierin wordt nauw samengewerkt met de Provincie Utrecht, Rijkswaterstaat en een aantal omringende gemeenten. BRAVO bestaat uit 9 projecten. De realisatie zal een tiental jaren in beslag nemen. Meer informatie over BRAVO vindt u op www.woerden.nl onder het trefwoord BRAVO
De klachtenlijn Woerden is 24 uur per dag bereikbaar voor uw melding over bijvoorbeeld teveel onkruid, containers, kapotte verkeersborden en –verlichting, beschadigd wegdek, vuil op straat, rioleringen of hondenpoep. Onder de knop Uw melding, klacht of tip kunt u dit doorgeven. Het Stadserf lost het voor u op.


Print vriendelijke pagina
Kort nieuws

Dorpsplatform Harmelen: actief en betrokken

26 april 2012

Het Dorpsplatform Harmelen bestaat uit een groep enthousiaste mensen die zich inzet voor het wel en wee van hun dorp Harmelen; ook uw dorp!

Het doel van het platform, opgericht in 2005, is gezamenlijk te werken aan het in standhouden en verbeteren van een goed woon-en leefklimaat. Maar wij kunnen dit niet alleen!

Het Dorpsplatform werkt samen met de gemeente Woerden en geeft gevraagd en ongevraagd advies over alles wat betrekking heeft op het leefklimaat in Harmelen. De gemeente van haar kant, verplicht zich om, bij het maken van nieuwe plannen, het Dorpsplatform om advies te vragen.

Het Dorpsplatform is er voor en door de inwoners van Harmelen. Om het leefklimaat van Harmelen optimaal te houden hebben wij uw inbreng wel nodig! Heeft u ideeën of plannen die onze leefbaarheid kunnen vergroten, of zou u actief willen worden binnen het Dorpsplatform, laat het ons weten.

Op onze website kunt u meer over ons lezen.:www.harmelen.nu . Onder de knop "contact" kunt u uw suggesties, vragen en opmerkingen aan ons doorgeven.

 

 

 


Lees verder

Deze website is gerealiseerd door Impressed webdesign en werkt met Slimbeheer 5