De exacte datum,  de aanvangstijd, de plaats waar vergaderd zal worden en de agenda zullen tijdig op dezze plaats worden gepubliceerd.

Indien daar aanleiding voor is zullen tussentijds vergaderingen  plaatsvinden.

Alle vergaderingen zijn openbaar en kunnen door belangstellenden worden bijgewoond.

De werkgroep Verkeer en Ruimte bestaat uit:

Johan Griffioen, Harmeerwaard 18 3481 IC

 Martin Nap, Korenmolen 89 3481 AX (secretaris)

Paul Kwakkenbos, Koningshof 63 3481 HS

Jan van Woudenberg, Keizershof 55 3481 LD

 Jan van Zuilen, Reierscop 15 3481 LD

de functie van voorzitter is vacant.

 

 

..

 Print vriendelijke pagina
Kort nieuws

Dorpsplatform Harmelen: actief en betrokken

26 april 2012

Het Dorpsplatform Harmelen bestaat uit een groep enthousiaste mensen die zich inzet voor het wel en wee van hun dorp Harmelen; ook uw dorp!

Het doel van het platform, opgericht in 2005, is gezamenlijk te werken aan het in standhouden en verbeteren van een goed woon-en leefklimaat. Maar wij kunnen dit niet alleen!

Het Dorpsplatform werkt samen met de gemeente Woerden en geeft gevraagd en ongevraagd advies over alles wat betrekking heeft op het leefklimaat in Harmelen. De gemeente van haar kant, verplicht zich om, bij het maken van nieuwe plannen, het Dorpsplatform om advies te vragen.

Het Dorpsplatform is er voor en door de inwoners van Harmelen. Om het leefklimaat van Harmelen optimaal te houden hebben wij uw inbreng wel nodig! Heeft u ideeën of plannen die onze leefbaarheid kunnen vergroten, of zou u actief willen worden binnen het Dorpsplatform, laat het ons weten.

Op onze website kunt u meer over ons lezen.:www.harmelen.nu . Onder de knop "contact" kunt u uw suggesties, vragen en opmerkingen aan ons doorgeven.

 

 

 


Lees verder

Deze website is gerealiseerd door Impressed webdesign en werkt met Slimbeheer 5