DORPSOVERLEG

Het Dorpsplatform, de vertegenwoordigers van de maatschappelijke instellingen en organisaties en de Gemeente vormen tesamen het Dorpsoverleg. Zo kunnen ondermeer de woningbouwvereniging GroenWest, de Ondernemersvereniging (AHOV), de politie, de scholen, 3VO afd. Harmelen en het Algemeen Maatschappelijk Werk Weidesticht en andere organisaties in het Dorpsoverleg vertegenwoordigd zijn.

Drie maal per jaar, in het najaar, in februari en in het voorjaar, wordt het Dorpsoverleg gehouden. Tijdens het Dorpsoverleg staat een bepaald thema centraal. Daardoor wordt het Dorpsoverleg ook goed bezocht.

Tijdens het Dorpsoverleg wordt met de inwoners van Harmelen overlegd over aktuele zaken en verslag gedaan van het regulier overleg met de wijkwethouder ( voor Harmelen de burgemeester ) dat steeds enkele dagen vvoor het Dorpsoverleg  plaats vindt. Tijdens de voorjaarsvergadering wordt het jaarverslag en het financieel verslag gepresenteerd en besproken.

 

 

 

 

 Print vriendelijke pagina
Kort nieuws

Dorpsplatform Harmelen: actief en betrokken

26 april 2012

Het Dorpsplatform Harmelen bestaat uit een groep enthousiaste mensen die zich inzet voor het wel en wee van hun dorp Harmelen; ook uw dorp!

Het doel van het platform, opgericht in 2005, is gezamenlijk te werken aan het in standhouden en verbeteren van een goed woon-en leefklimaat. Maar wij kunnen dit niet alleen!

Het Dorpsplatform werkt samen met de gemeente Woerden en geeft gevraagd en ongevraagd advies over alles wat betrekking heeft op het leefklimaat in Harmelen. De gemeente van haar kant, verplicht zich om, bij het maken van nieuwe plannen, het Dorpsplatform om advies te vragen.

Het Dorpsplatform is er voor en door de inwoners van Harmelen. Om het leefklimaat van Harmelen optimaal te houden hebben wij uw inbreng wel nodig! Heeft u ideeën of plannen die onze leefbaarheid kunnen vergroten, of zou u actief willen worden binnen het Dorpsplatform, laat het ons weten.

Op onze website kunt u meer over ons lezen.:www.harmelen.nu . Onder de knop "contact" kunt u uw suggesties, vragen en opmerkingen aan ons doorgeven.

 

 

 


Lees verder

Deze website is gerealiseerd door Impressed webdesign en werkt met Slimbeheer 5