exploitatierekening Stichting Dorpsplatform Harmelen 2012    
             
             
saldo Bank Rabo      €  33.444,28 bankkosten    €         140,66
subsidie Gemeente    €      4.496,22   vergaderkosten    €         699,57
exploitatie tekort    €         545,76  €      -545,76 secretariaatskosten    €         274,08
        aanschaf archiefkasten    €         440,30
        verstrekte subsidies   *)    €      2.948,00
        kosten webside    €         539,37
     €      5.041,98        €      5.041,98
             
resultaat verkoop boek            
verkoopboeken    €      8.679,02   kosten verkoop boeken    €         598,06
       €    8.080,96 batig saldo verkoop boeken    €      8.080,96
     €      8.679,02        €      8.679,02
             
onthulling/correctie monument            
reservering onthulling monument    €      5.000,00   afboeking reservering bronsgieter  €      5.950,00
monument, subsidie van derden    €   11.000,00   kosten herstel monument    €   10.900,50
toevoeging aan subsidie v. derden    €      5.950,00   kosten onthulling monument    €      3.907,85
ten laste van reservering onthulling    €      3.808,35  €   -3.808,35 toevoeging aan algemene middelen  €      1.191,65
     €   20.758,35        €   20.758,35
saldo Rabo rekeningen      €  37.171,13      
        subsidies zijn verleend aan:  *)    
        Cursus project Harmelen    €        1.250,00
        b.q. Esdoornlaan    €         350,00
        natuurterrein De Kievit, maaimachine  €         650,00
        stichting Welzijn Woerden    €         698,00
        totaal    €        2.948,00


Print vriendelijke pagina
Deze website is gerealiseerd door Impressed webdesign en werkt met Slimbeheer 5