Exploitatierekening Stichting Dorpsplatform Harmelen 2013    
               
               
saldo Rabo betaalrekening per 1/1 2013    €     7.171,13 bankkosten  €     133,77  
subsidie Gemeente  € 4.496,23   vergaderkosten  €  1.091,35  
        secretariaatskosten  €            -    
        dorpsschouw Noord  €       30,15  
        terugbetaling subsidie Gemeente  €     302,50  
        welkomstboom Dorpswethouder  €     173,15  
        bordje bij geplaatste Koningslinde  €     294,03  
        verstrekte subsidies   *)  €  1.783,52  
        kosten webside  €     548,43  
             €  4.356,90  
exploitatie overschot    €        139,33 exploitatie overschot  €     139,33  
               
resultaat verkoop boek            
verkoopboeken   ( 40 stuks)   €    490,00   kosten verkoop boeken  €       42,13  
       €        447,87 batig saldo verkoop boeken  €     447,87  
saldo Rabo betaalrekening per 31/12 2013    €     7.758,33        
               
        subsidies zijn verleend aan:  *)    
        Cursus project Harmelen  €  1.250,00  
        4 vlaggen voor de Dorpskerk  €       33,52  
        bbq De Boomgaard ( Spruit & Bos)  €     250,00  
        bbq de Walmolen  €     250,00  
        totaal    €  1.783,52  
               
saldo Rabo spaarrekening per 1/1 2013    €   30.000,00 Reservering Dorpshuis  € 30.000,00  
  rente    €        445,83        
saldo Rabo spaarrekening per 31/12 2013    €   30.445,83        
               


Print vriendelijke pagina
Kort nieuws

Dorpsplatform Harmelen: actief en betrokken

26 april 2012

Het Dorpsplatform Harmelen bestaat uit een groep enthousiaste mensen die zich inzet voor het wel en wee van hun dorp Harmelen; ook uw dorp!

Het doel van het platform, opgericht in 2005, is gezamenlijk te werken aan het in standhouden en verbeteren van een goed woon-en leefklimaat. Maar wij kunnen dit niet alleen!

Het Dorpsplatform werkt samen met de gemeente Woerden en geeft gevraagd en ongevraagd advies over alles wat betrekking heeft op het leefklimaat in Harmelen. De gemeente van haar kant, verplicht zich om, bij het maken van nieuwe plannen, het Dorpsplatform om advies te vragen.

Het Dorpsplatform is er voor en door de inwoners van Harmelen. Om het leefklimaat van Harmelen optimaal te houden hebben wij uw inbreng wel nodig! Heeft u ideeën of plannen die onze leefbaarheid kunnen vergroten, of zou u actief willen worden binnen het Dorpsplatform, laat het ons weten.

Op onze website kunt u meer over ons lezen.:www.harmelen.nu . Onder de knop "contact" kunt u uw suggesties, vragen en opmerkingen aan ons doorgeven.

 

 

 


Lees verder

Deze website is gerealiseerd door Impressed webdesign en werkt met Slimbeheer 5