Monument voor de verongelukten bij de treinramp in Harmelen

 

door Prof. Mr Pieter van Vollenhoven onthuld


en foute gegevens zijn inmiddels gecorrigeerd...Ruim 600 genodigden ( voornamelijk nabestaanden, passagiers en hulpverleners) en belangstellenden en de commissaris van de Koningin en burgemeester Hans Schmidt, waren er zondag 8 januari 2012 getuigen van dat mr Pieter van Vollenhoven het monument ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de treinramp van 8 januari 1962 onthulde. Ed Janson, de voorzitter van het Dorpsplatform Harmelen, gaf in het Wokpaleis aan de Putkop, in het kort weer hoe het monument tot stand is gekomen, waarna een enthousiaste Pieter van Vollenhoven inging op de ontwikkeling van de beveiligingssystemen op het spoor en op de waarde van dit monument voor de nabestaanden. Vervolgens onthulde hij het monument en werd een minuut stilte gehouden.Na terugkomst in het restaurant sprak de heer Van Vollenhoven met nabestaanden, passagiers en hulpverleners, waarbij hij blijk gaf van een grote betrokkenheid. 

fouten in namen en gegevens hersteld 

De namen en de geboortedata van alle overledenen zijn inmiddels gecontrleerd. De correcte namen en geboortedata zijn op nieuwe graniet platen van 3 cm dik  vermeld, waarna deze stenen op 20 maart op de bestaande platen zijn bevestigd. Ed Janson, de voorzitter van Dorpsplatform Harmelen, vindt dit de beste oplossing omdat het oorspronkelijke monument blijft staan en toch alle gegevens juist worden weergegeven. Niet alleen in de lijst van overledenen die door de KLPD was opgesteld, maar ook in enkele overlijdensaktes en in de lijst met geboortedat die door de gemeente Kamerik was opgesteld, bleken fouten te zitten. Het opvragen van geboorteaktes en enig speurwerk via diverse begraafplaatsenen nabellen van familieleden, levert een monument op waarop de gegevens voor 99,99% juist zijn, aldus de voorzitter. Steenhouwer Van Dam heet een QR-markering aangebracht op het monument waardoor met een smartfone de hele geschiedenis en foto's van de ramp kunnen wordn opgeroepen.

  

 de dvd's  beschikbaar

Tijdens de onthulling van het monument lieten wij een film zien van ca 18 minuten over de treinramp. De is nu beschikbaar voor geinteresserden. Klik hier onder om de dvd te downloaden.


  Klik hier om de dvd te downloaden

Wie geinteresseerd is in de dvd met daarop de uitzending van RTV-Utrecht, die via Maxx is uitgezonden, kan deze verkrijgen via : harmelen@rtvutrecht.nl !!

 

  


Het boek over de treinramp

Vorig jaar  zijn bij het Regionaal Historisch archief diapositieven opgedoken  die tijdens de bereddingsakties door de KLPD zijn gemaakt. Dit en ander fotomateriaal is, met een  beschrijving van de ramp,  gebundeld tot een herinneringsboek. Het boek is inmiddels gereed en ligt van af 11 oktober in de winkel. Er  wordt ingegaan op de vraag hoe het ongeval kon ontstaan, wat er aan vooraf ging, de problemen bij de beredding en de berging en wat er van het ongeval is geleerd. Een verslag van een treinpassagier , van de zoon van de voormalige burgemeester van Kamerik, binnen wiens gemeente het ongeval feitelijk plaats vond en de herinnering van een beredder completeren het geheel. Het boek is verkrijgbaar in Harmelen bij Servicestation Eskes en de boekhandels Van Rooijen en Primera. In Woerden is het boek te koop bij Bruna Goethart in de Voorstraat en boekhandel Karssen. Boekhandel Karssen in Bodegraven wil het boek ook, tegen een geringe vergoeding , verzenden. Landelijk is het boek bij iedere boekhandel verkrijgbaar.

Ed Janson 

voorzitter Dorpsplatform HarmelenPrint vriendelijke pagina
Kort nieuws

Dorpsplatform Harmelen: actief en betrokken

26 april 2012

Het Dorpsplatform Harmelen bestaat uit een groep enthousiaste mensen die zich inzet voor het wel en wee van hun dorp Harmelen; ook uw dorp!

Het doel van het platform, opgericht in 2005, is gezamenlijk te werken aan het in standhouden en verbeteren van een goed woon-en leefklimaat. Maar wij kunnen dit niet alleen!

Het Dorpsplatform werkt samen met de gemeente Woerden en geeft gevraagd en ongevraagd advies over alles wat betrekking heeft op het leefklimaat in Harmelen. De gemeente van haar kant, verplicht zich om, bij het maken van nieuwe plannen, het Dorpsplatform om advies te vragen.

Het Dorpsplatform is er voor en door de inwoners van Harmelen. Om het leefklimaat van Harmelen optimaal te houden hebben wij uw inbreng wel nodig! Heeft u ideeën of plannen die onze leefbaarheid kunnen vergroten, of zou u actief willen worden binnen het Dorpsplatform, laat het ons weten.

Op onze website kunt u meer over ons lezen.:www.harmelen.nu . Onder de knop "contact" kunt u uw suggesties, vragen en opmerkingen aan ons doorgeven.

 

 

 


Lees verder

Deze website is gerealiseerd door Impressed webdesign en werkt met Slimbeheer 5