============================================================================================

Bij vandalisme of overlast: bel 112

Bent u getuige van vandalisme of overlast, zoals het inbrand steken van een kliko of container, of ziet u een groep jongeren een bushokje slopen of overlast bezorgen aan omwonenden, bel dan 112. Geef zo veel als mogelijk is een signalement van de dader(s) en geeft de juiste plaats op. De politie zal dan zo snel mogelijk in aktie komen om de daders op heterdaad te betrappen en in de kraag te vatten. Dat is het dringend advies van onze Harmelense wijkagent Sander van Velthoven in het kader van het lik-op-stuk beleid dat de gemeente wil voeren. Een snelle aktie kan veel verdere narigheid voorkomen!

============================================================================================

 


 

 

 

 

 Print vriendelijke pagina
Kort nieuws

Dorpsplatform Harmelen: actief en betrokken

26 april 2012

Het Dorpsplatform Harmelen bestaat uit een groep enthousiaste mensen die zich inzet voor het wel en wee van hun dorp Harmelen; ook uw dorp!

Het doel van het platform, opgericht in 2005, is gezamenlijk te werken aan het in standhouden en verbeteren van een goed woon-en leefklimaat. Maar wij kunnen dit niet alleen!

Het Dorpsplatform werkt samen met de gemeente Woerden en geeft gevraagd en ongevraagd advies over alles wat betrekking heeft op het leefklimaat in Harmelen. De gemeente van haar kant, verplicht zich om, bij het maken van nieuwe plannen, het Dorpsplatform om advies te vragen.

Het Dorpsplatform is er voor en door de inwoners van Harmelen. Om het leefklimaat van Harmelen optimaal te houden hebben wij uw inbreng wel nodig! Heeft u ideeën of plannen die onze leefbaarheid kunnen vergroten, of zou u actief willen worden binnen het Dorpsplatform, laat het ons weten.

Op onze website kunt u meer over ons lezen.:www.harmelen.nu . Onder de knop "contact" kunt u uw suggesties, vragen en opmerkingen aan ons doorgeven.

 

 

 


Lees verder

Deze website is gerealiseerd door Impressed webdesign en werkt met Slimbeheer 5