Start groot onderhoud Koningspark

/, Nieuws/Start groot onderhoud Koningspark

Start groot onderhoud Koningspark

Start groot onderhoud in het Koningspark

Eind vorig jaar is gestart met voorbereidende werkzaamheden. Tijdens een informatiebijeenkomst konden omwonenden en andere belanghebbenden meedenken over de invulling van het park op het gebied van groen, het loslopen van honden en de verlichting. Alle ingekomen reacties zijn verzameld en waar mogelijk verwerkt in het definitieve ontwerp. De uitvoering start in de week van 26 februari door de aannemer Bunnik Groep. Naar verwachting duren de werkzaamheden tot en met mei. De aannemer begint met het verwijderen van beplanting, het kappen van bomen en het vervangen van beschoeiingen. Daarna volgen de overige werkzaamheden zoals het vervangen van de bruggen en het asfalteren van de voetpaden.
Tijdelijke afsluiting
Tijdens de uitvoering van het werk is het noodzakelijk het park op verschillende momenten (gedeeltelijk) af te sluiten voor de bezoekers. Gedeeltelijke afsluiting vindt plaats tijdens het slopen en aanbrengen van de bruggen (medio maart tot eind maart). Gehele afsluiting geldt tijdens het verwijderen en weer aanbrengen van de voetpaden (eind maart tot medio april). De afsluitingen geven we door middel van borden aan en waar nodig plaatsen we bouwhekken. Tijdens de afsluitingen is indien mogelijk het park buiten werktijd (07:00 – 16:00 uur) weer open. Als bewoner kunt u enige hinder ondervinden van de werkzaamheden. Uiteraard doen wij ons best om de overlast tot een minimum te beperken. Alvast hartelijk dank voor uw begrip.
Vragen? Heeft u vragen of wilt u meer informatie over de werkzaamheden? Neem dan contact op met de uitvoerder Erik Bisschop van aannemingsbedrijf Bunnik groep. Dit kan via telefoonnummer 0650633604. Heeft u overige vragen over de werkzaamheden neem dan contact op met de toezichthouder van de gemeente Roy Abma via telefoonnummer 06-82874645.

2018-02-23T13:47:04+00:00

Helaas gaat het geplande inloopspreekuur van Yolan Koster 7 Maart 2017 niet door!