Een monument voor Cor van Bemmel

Op maandag 4 mei 2015  is bij de Hervormde kerk in Harmelen een bijzonder monument onthuld. Het is een monument voor dee in Harmelen geboren en getogen verzetsheld Cor van Beemmel, die enkele dagen voor het einde van de oorlog in Assen is doorgeschoten. In 1948 werd hem postuum de Militaire Willems-Orde toegekend. De onthulling vond plaats onder aanwezigheid van ruim 300 belangstellenden, waaronder familie van Cor van Bemmel en van de familie De Ruiter, in wiens huis het laatst gastvrijheid genoot, door majoor Marco Kroon, dragen van de Militaire Willems-Orde en burgemeester Victor Molkenboer. 

 
 

 

 Over Cor van Bemmel

Door publicaties rondom 4 mei 2014 is er meer bekendheid ontstaan over de in Harmelen geboren en getogen  verzetsstrijder Cor van Bemmel. Dat Cor van Bemmel een zeer belangrijke taak heeft gehad gedurende de oorlog, blijkt wel uit het feit dat hij één van de drie verzets­strijders van Bureau Inlichtingen is  die is onderscheiden met de Mlitaire Willemsorde. Deze werd hem op 30 augustus 1948 postuum toegekend.  Bij zijn herbe­gra­ving op het Harme­lense kerk­hof was o.a. naast heel veel Neder­landse hoog­waar­digheidsbe­kleders ook Koningin Wilhelmina vertegenwoordigd.

Als wachtmeester zat Cor van Bemmel bij de huzaren in de buurt van Arnhem. Toen de oorlog uitbrak werden de huzaren onmiddellijk in stelling gebracht bij de Grebbeberg. Na de capitulatie is Cor in het najaar van 1940 ondergedoken in de Betuwe en was hij zeer actief in de verzetsgroep van de huzaren. Zo hebben zij in Soesterberg het vliegveld in brand gestoken.  Duitse granaten, bedoeld voor Engeland, werden daar tot ontploffing gebracht.

Ondertussen was Van Bemmel bekend bij de S.D., de Sicherheitsdienst, die dan ook naar hem op zoek was. Cor wilde graag naar Engeland om zich daar bij de Nederlandse bureaus te melden.

In 1942-43 vertrok Cor naar Zwitserland. Vandaar vervulde hij diverse opdrachten waarvoor hij regelmatig de Franse grens moest oversteken. Hij is o.a. gegrepen in Parijs door de Sicherheits Dienst, maar wist te ontsnappen. Later is hij  weer gepakt en heeft in een vluchtelingenkamp in Zwitserland gezeten. Eindelijk kwam zijn kans. Via Spanje en Portugal wist hij met veel moeite Engeland te bereiken Daar werd hij bij koningin Wilhelmina uitgenodigd. Bij het Bureau Inlichtingen heeft hij o.a. een opleiding tot marconist en parachu­tist  gekregen. Cor werd  toegevoegd aan de geheime agenten van de 'Packard' groep. In de nacht van 5 op 6 oktober 1944 werd Van Bemmel samen met een maat gedropt bij Orvel­te in Drente. Ook 15 containers met muni­tie en wapens en een mand met twee zenders werden er gedropt. Zij werden opgewacht door de knokploeg Assen.

Met een auto van het Rode Kruis bracht Dr. Boudoin, hoofd van het Assense verzet, beide agenten naar Groningen. Daar ontmoetten ze hun chef Karel Mans (Vuurtoren), in Londen bekend onder de naam 'Burns'. Na enige tijd werd Van Bemmel  teruggestuurd naar Assen, waar hij onder de codenaam 'IJsberg', bij Dr.Boudoin een zendpost moest gaan inrich­ten.  Ondanks dat het huis van Dr. Boudoin bekend stond als een 'broeinest' van het verzet, heeft Van Bemmel hier  drie weken lang  gewoond en ook geseind, maar al snel werd hij uitge­peild, hij moest vertrekken en ook de familie Boudoin verhuis­de noodgedwongen.

Cor van Bemmel is daarna onder de schuilnaam 'Henk Verhoef' inge­trokken bij de familie H.de Ruiter aan de Paral­lelstraat 11, pal naast melkfa­briek Acmesa. Het zenden gebeurde pal onder de neus van de S.D. die een post had op minder dan 100 meter afstand. Na vijf maanden kwamen de Duitsers erachter dat ergens in Assen een geheime zender moest zijn en zo is op 21 maart 1945 Van Bemmel uitgepeild. Daarna werd de omgeving met 120 man landwacht en SS-ers met speurhonden afgezet en uitgekamd. De familie De Ruiter zat net te eten, toen zij werden overval­len en allemaal buiten tegen de schuur werden gezet. De overvallers doorzochten het huis van boven naar beneden, maar konden aanvankelijk niets vinden.

Een on-Hollands jas­je verraadde Cor van Bemmel die verstopt zat achter een schrootjeswand. Een van de honden herkende de geur van het jasje bij de schrootjeswand. Cor sprong tevoorschijn en schoot eerst de hond dood en daarna twee Duitsers. Doorzeefd met 22 kogels is hij zwaargewond in elkaar gezakt en naar het Wilhelminazieken­huis in Assen vervoerd.  Daar is hij dezelfde dag  overle­den. Vader De Ruiter en zijn twee zoons zijn de laatste dag voor de bevrijding, samen met 7 andere gevangenen, aan de rand van het Asser bos door de S.D. gefusil­leerd. Zij behoorden tot de laatste sla­cht­offers van het Drentse verzet. Voor Cor van Bemmel en de familie De Ruiter duurde  de oorlog precies drie weken te lang. 

Cor van Bemmel was 32 jaar toen hij stierf en werd in Assen begraven.  Na de oorlog wilde Bureau Inlichtingen hem op het erekerkhof voor verzetsstrijders laten herbegraven. De ouders van Cor van Bemmel wilden liever dat hij in Harmelen zou worden begraven. Sinds 2010 ligt hij nu op het  Ereveld in Loenen bij zijn strijdmakkers.

 

 Print vriendelijke pagina
Kort nieuws

Dorpsplatform Harmelen: actief en betrokken

26 april 2012

Het Dorpsplatform Harmelen bestaat uit een groep enthousiaste mensen die zich inzet voor het wel en wee van hun dorp Harmelen; ook uw dorp!

Het doel van het platform, opgericht in 2005, is gezamenlijk te werken aan het in standhouden en verbeteren van een goed woon-en leefklimaat. Maar wij kunnen dit niet alleen!

Het Dorpsplatform werkt samen met de gemeente Woerden en geeft gevraagd en ongevraagd advies over alles wat betrekking heeft op het leefklimaat in Harmelen. De gemeente van haar kant, verplicht zich om, bij het maken van nieuwe plannen, het Dorpsplatform om advies te vragen.

Het Dorpsplatform is er voor en door de inwoners van Harmelen. Om het leefklimaat van Harmelen optimaal te houden hebben wij uw inbreng wel nodig! Heeft u ideeën of plannen die onze leefbaarheid kunnen vergroten, of zou u actief willen worden binnen het Dorpsplatform, laat het ons weten.

Op onze website kunt u meer over ons lezen.:www.harmelen.nu . Onder de knop "contact" kunt u uw suggesties, vragen en opmerkingen aan ons doorgeven.

 

 

 


Lees verder

Deze website is gerealiseerd door Impressed webdesign en werkt met Slimbeheer 5