Woonvisie Woerden

Gevraagd: uw reactie op de woonvisie!

De woonvisie is in concept klaar. Laat uw mening horen!

Afgelopen maanden is er hard gewerkt aan een nieuwe woonvisie voor de gemeente Woerden. Deze is nodig om goede plannen en afspraken te kunnen maken voor het wonen in de toekomst. Waar is behoefte aan welke woningen? Waar moet nieuwbouw komen en voor wie? Hoe zorgen we voor een betere doorstroming?

Over al deze vragen zijn wij in gesprek gegaan met inwoners en professionele partijen zoals woningcorporaties, zorgpartijen en makelaars. Tijdens diverse bijeenkomsten hebt u uw wensen en zorgen op tafel gelegd. Over het woningaanbod voor speciale doelgroepen bijvoorbeeld: hoe gaan we om met senioren, starters, lage inkomens en statushouders? Maar ook over duurzaamheid, leefbaarheid en zorg. Hoe kunnen woningen hierop worden aangepast? Belangrijke thema’s, waar u soms verrassende ideeën over had.

Alle wensen, ideeën en suggesties zijn onder de loep genomen. Ook de onderzoeksgegevens van de gemeente zijn daarbij betrokken. Het resultaat is een concept-woonvisie die we graag aan u voorleggen.

Woerden en de kernen

Er is één woonvisie voor heel Woerden, daarnaast zijn er deelvisies per kern:

  1. Concept-woonvisie Woerden algemeen
  2. Concept-woonvisie stad Woerden
  3. Concept-woonvisie Harmelen
  4. Concept-woonvisie Kamerik/Kanis
  5. Concept-woonvisie Zegveld

Laat uw stem horen!

Wij zijn benieuwd naar uw reactie op deze woonvisie. Hoe meer reacties we krijgen, hoe beter de woonvisie wordt! U kunt reageren van 17 t/m 30 april via www.ikbenwoerden.nl of per mail via woonvisie@woerden.nl. Schriftelijke reacties kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders, t.a.v. afdeling Ruimte, Postbus 45, 3440 AA Woerden onder vermelding van Woonvisie.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Natalie Bink (Beleidsadviseur Wonen) via woonvisie@woerden.nl of via 140348.

Wat gebeurt er met uw mening?

Na 30 april worden de reacties zoveel mogelijk verwerkt in de definitieve Woonvisie.

Volgens planning zal deze door de gemeenteraad vastgesteld worden op 25 juni 2015.

Daarna wordt de Woonvisie uitgewerkt in een strategische woningbouwplanning en worden er prestatieafspraken opgesteld samen met de woningcorporaties.

 

concept-woonvisie harmelen consultatieronde

concept-woonvisie woerden hoofdvisie conceptPrint vriendelijke pagina
Kort nieuws

Dorpsplatform Harmelen: actief en betrokken

26 april 2012

Het Dorpsplatform Harmelen bestaat uit een groep enthousiaste mensen die zich inzet voor het wel en wee van hun dorp Harmelen; ook uw dorp!

Het doel van het platform, opgericht in 2005, is gezamenlijk te werken aan het in standhouden en verbeteren van een goed woon-en leefklimaat. Maar wij kunnen dit niet alleen!

Het Dorpsplatform werkt samen met de gemeente Woerden en geeft gevraagd en ongevraagd advies over alles wat betrekking heeft op het leefklimaat in Harmelen. De gemeente van haar kant, verplicht zich om, bij het maken van nieuwe plannen, het Dorpsplatform om advies te vragen.

Het Dorpsplatform is er voor en door de inwoners van Harmelen. Om het leefklimaat van Harmelen optimaal te houden hebben wij uw inbreng wel nodig! Heeft u ideeën of plannen die onze leefbaarheid kunnen vergroten, of zou u actief willen worden binnen het Dorpsplatform, laat het ons weten.

Op onze website kunt u meer over ons lezen.:www.harmelen.nu . Onder de knop "contact" kunt u uw suggesties, vragen en opmerkingen aan ons doorgeven.

 

 

 


Lees verder

Deze website is gerealiseerd door Impressed webdesign en werkt met Slimbeheer 5