Werkgroep Zorg en welzijnz_W.jpg

houdt zich ondermeer bezig met:

 

  • leefomgeving
  • zorgcentrum Harmelen
  • onderwijs en scholen
  • openbare voorzieningen
  • ouderenbeleid

de werkgroep heeft de volgende speerpunten vastgesteld:

* breed overleg WMO em nieuwe WMO-raad met vertegenwoordiger uit Harmelen

* ontwikkeling woonservice zones in Harmelen

* opvang en voorzieningen voor de jeugd in Harmelen

* ontwikkeling Brede School en gevolgen voor o.a. Dezibel en

* ontwikkeling dorpshuis in voormalig raadhuis.

voorzitter is Ineke Alsem


Naam voornaam Adres telefoon e-mail
Alsem Ineke Watermolen 19 444122 fmalsem@kpnplanet.nl
Battem Pieter Koningspark 6 441544 ibattem@planet.nl- tel.mobiel 0636545302ibattem@plannet.nl
Borst, de Nicole Abrona, Haanwijk    
Broekhuizen Hans Dorpsstraat 29 443141 hansbroekhuizen@wanadoo.nl
Nieuwenhoven Chris Korenmolen 44 442796 jnieuwenhoven@zonnet.nl
Soeknandan Sjarita Oranjepark 41 443507 sjarita1@hotmail.com
Tielen Pali Stadhoudershof 10 441967 pali.tielen@zonnet.nl Print vriendelijke pagina
Kort nieuws

Dorpsplatform Harmelen: actief en betrokken

26 april 2012

Het Dorpsplatform Harmelen bestaat uit een groep enthousiaste mensen die zich inzet voor het wel en wee van hun dorp Harmelen; ook uw dorp!

Het doel van het platform, opgericht in 2005, is gezamenlijk te werken aan het in standhouden en verbeteren van een goed woon-en leefklimaat. Maar wij kunnen dit niet alleen!

Het Dorpsplatform werkt samen met de gemeente Woerden en geeft gevraagd en ongevraagd advies over alles wat betrekking heeft op het leefklimaat in Harmelen. De gemeente van haar kant, verplicht zich om, bij het maken van nieuwe plannen, het Dorpsplatform om advies te vragen.

Het Dorpsplatform is er voor en door de inwoners van Harmelen. Om het leefklimaat van Harmelen optimaal te houden hebben wij uw inbreng wel nodig! Heeft u ideeën of plannen die onze leefbaarheid kunnen vergroten, of zou u actief willen worden binnen het Dorpsplatform, laat het ons weten.

Op onze website kunt u meer over ons lezen.:www.harmelen.nu . Onder de knop "contact" kunt u uw suggesties, vragen en opmerkingen aan ons doorgeven.

 

 

 


Lees verder

Deze website is gerealiseerd door Impressed webdesign en werkt met Slimbeheer 5