Koninklijke onderscheiding voor koster Johan Kuiken
Zaterdag 16 december nam Johan Kuiken, koster van de Open Poort, officieel afscheid. Ruim 33 jaar vervulde hij zijn taak in de protestantse gemeente met grote nauwgezetheid. Tijdens een druk bezochte receptie zaterdagmiddag in de Open Poort kwamen vele gemeenteleden en andere belangstellenden Johan en zijn vrouw de hand drukken en bedanken. Naast de kosterstaken deed hij nog ander vrijwilligerswerk, onder andere voor de korfbalvereniging. Voor al zijn verdiensten voor de Harmelense gemeenschap kwam burgemeester Molkenboer de jubilaris de versierselen ,die horen bij lid in de Orde van Oranje Nassau, opspelden. Tot Johans grote verrassing natuurlijk. Van de kerkelijke gemeente kreeg het echtpaar een reis naar keuze aangeboden.

Op zondag werd na de kerkdienst afscheid genomen van Coby Gerritsen. Zij kreeg de zilveren speld voor 25 jaar hulp kosterschap opgespeld door de voorzitter van de kerkrentmeesters. Daarna konden de aanwezigen Coby bedanken voor haar werk in de gemeente. Vanaf 1 januari gaat de kosterstaak door vrijwilligers ingevuld worden.