In het Dorpshuis Harmelen, Schoollaan 8,   vanaf 19.30uur inloop met koffie en thee

20.00 uur Opening

tot 20.15uur: Bijpraten met de wethouder Arthur Bolderdijk.
Wat zou u de wethouder willen vragen?

20.15 tot 21.00uur: Schuifruimte voor bedrijven, onderzoek en voortgang.
Er is een onderzoek in de gemeente bezig naar uitbreiding van bedrijventerreinen voor lokale bedrijven, De Putkop is een van de locaties die onderzocht wordt, Er is door de gemeente een tussenrapportage opgesteld, zie link
20 november was er een inloopbijeenkomst waar alle plannen rond de schuifruimtes gepresenteerd werden. Wij worden nu bijgepraat over de plannen voor de Putkop door middel van een presentatie door de gemeente.
Van harte uitgenodigd om mee te kijken, je mening te geven, suggesties te doen en informatie te delen.

21.00 tot 21.10uur, koffie-thee pauze

21.10 tot 22uur: Snelle Fietspaden in Harmelen
De gemeente geeft een presentatie over de mogelijkheden voor snelle en veilige fietsroutes door en langs Harmelen
Na de presentatie gaan we in groepen uiteen waarbij alle onderdelen van de fietsroutes aangevuld kunnen worden met meningen, suggesties en informatie vanuit de aanwezigen.
Korte bespreking van resultaten.

22.00 uur Einde