Agenda Dorpsoverleg 17 september 2019, vanaf 19.30uur staat de koffie/thee klaar, de vergadering start om 20.00uur

20.00 uur  Opening  

20.05 uur  Bijpraten met wijkwethouder, Dhr. Arthur Bolderdijk

20.35 uur  Bijpraten renovatie Koren- en Watermolen. De gemeente heeft plannen om deze wijk te renoveren. De eerste gesprekken met bewoners en gemeente zijn geweest en er wordt nagedacht over hoe nu verder. Als bewoners is nu het moment om mee te denken, mee te praten en mee te ontwikkelen.

20.45 uur Pauze met koffie en thee

21.00 uur Vuurwerk Enquête en hoe nu verder. De in het voorjaar gehouden enquête wordt gepresenteerd. Wat vinden wij als inwoners van Harmelen belangrijk? Welke vervolgstappen kunnen er genomen worden?

21.30 uur Nieuwe opzet Dorpsoverleg. Wij hebben in het bestuur van het Dorpsplatform nagedacht over een andere opzet van het Dorpsoverleg gericht op meer betrokkenheid van inwoners, meer inbreng vanuit de inwoners en vereniging. Lees meer Nieuwe agenda en opzet van het Dorpsoverleg  Denk mee en geef je mening

21.45 uur Afscheid Cees & Ko. Het is een titel van een TV programma maar Cees van Elteren en Ko Kleijn gaan het bestuur van het Dorpsplatform verlaten. Jarenlang actief geweest maar nu tijd voor iets anders. Dit is de gelegenheid om afscheid te nemen en met elkaar te klinken op de toekomst.

Welkom aan de uitbreiding van het bestuur, maak kennis Huib van Loo, vertegenwoordiger werkgroep Leefbaarheid en Foppe ten Hoor, bestuurslid.

22.00 uur Einde Dorpsoverleg

Kom meepraten, hoor nieuwe ontwikkelingen en laat u mening horen! Kom naar het Dorpsoverleg, in het Dorpshuis Harmelen, Schoollaan 8.