Agenda voor Dorpsoverleg Harmelen 25 september 2018

In het Dorpshuis, Schoollaan 8. Vanaf 19.30uur staat de koffie klaar

20.00uur. Inleiding door de voorzitter.
Waar staan we naar aanleiding van eerdere dorps overleggen en de dorps enquête?
Voor meer informatie, agenda- en actie-items zie Dorpsagenda Harmelen,sept 2018

20.20uur. Met elkaar in gesprek voor de Dorpsagenda.
In gesprek met inwoners, vertegenwoordigers van Politie, gemeentelijke afdelingen, Groen West, zorg- en dienstverleners.
Uitgangspunten tijdens de gesprekken:
– De inwoners van Harmelen hebben een goed beeld van zaken welke er spelen rond de punten op de Dorpsagenda. Ze weten welke punten een langere tijd vergen om voor elkaar te krijgen, welke haalbaar zijn, welke relatief snel kunnen, welke andere partijen betrokken zijn om resultaten te boeken, welke voorbereidingen dit vergt van gemeente of andere betrokken instanties.
– De professionals zoals vertegenwoordigers van de gemeente en andere organisaties hebben een duidelijk beeld van alle punten op de Dorpsagenda. Zij weten wat de achtergrond is, begrijpen waarom het een issue is en hebben een beeld hoe de inwoners het eindresultaat graag zien.

21.20uur Presentatie van de Dorpsagenda Harmelen voor 2018/2019.
Opstellen van de punten waaraan het Dorpsplatform samen met inwoners en gemeente aan de slag gaan in 2018/2019.
Wat is er voor de komende jaren van belang?
Wie doet er mee met welk agendapunt?

22.00uur Afsluiting met gezellig samenzijn

We hopen op een grote opkomst en het zou ons helpen als je je aanmeld via secretaris@harmelen.nu