Op vijf locaties haalbaarheidsonderzoek naar schuifruimte; Gemeenteraad voegt twee locaties toe

De gemeenteraad heeft in de vergadering van 7 maart 2019 vijf locaties aangewezen voor haalbaarheidsonderzoek naar het realiseren van schuifruimte. Dit zijn twee locaties meer dan het college aanvankelijk had voorgesteld. Het gaat om de nieuwe locaties Werklint Nieuwerbrug en de Parallelweg-West, beide aan de westkant van Woerden. Eerder had het college al de locaties Putkop III in Harmelen, Burgemeester van Zwietenweg en De Voortuin II in Woerden aangewezen.

De raad is van mening dat de noodzaak van schuifruimte vaststaat en dat er geen locatie is zonder nadelen. De raad wil echter een grotere keus en heldere beoordelingscriteria die voor elke locatie gaan gelden (objectief afwegingskader). Alle locaties zullen het komend halfjaar op haalbaarheid worden onderzocht. Dit moet duidelijkheid geven aan het lokale bedrijfsleven dat er ruimte gaat komen voor Woerdense bedrijven die bedrijfsgebouwen nodig hebben voor hun bedrijfsvoering. Bij het onderzoek wordt bekeken hoe bedrijfsgebouwen landschappelijk kunnen worden ingepast, wat de effecten zijn op de omgeving (bijvoorbeeld op het gebied van verkeer), hoe wensen van omwonenden kunnen worden gehonoreerd en welke kansen locaties nog meer bieden. De gemeente onderzoekt ook of de grond kan worden verworven en de schuifruimte budgetneutraal kan worden gerealiseerd.

Bewonersavonden
Voor de twee nieuwe locaties gaat de gemeente zo snel mogelijk een bewonersavond organiseren. Zodra er van alle locaties onderzoeksgegevens zijn die besproken kunnen worden, volgt voor elke locatie opnieuw een bewonersavond. Dit is in ieder geval voor de zomer. Het college verwacht na het onderzoek een definitieve keus te kunnen maken voor tenminste één locatie in Woerden en voor uitbreiding van het bedrijventerrein De Putkop Harmelen. Die definitieve keus is te verwachten in het najaar.

Achtergrond
Er is dringend behoefte aan meer ruimte voor Woerdense bedrijven. Om te voorkomen dat bedrijven wegtrekken uit Woerden wegens ruimtegebrek, wil het college 6 tot 9 hectare schuifruimte realiseren. Het gaat om bedrijven die bedrijfsgebouwen nodig hebben en niet in kantoorgebouwen kunnen worden gehuisvest, zoals de maakindustrie.

bron: Persbericht Gemeente Woerden,
8 maart 2019