Dorpsambtenaar Marion Vonk gaat belangen behartigen van Harmelen. 

Sinds 1 januari 2018 kent Harmelen een eigen dorpsambtenaar. Zij heet Marion Vonk en mag zich, als proef, voor twee jaar gedurende 18 uur per week met het wel en wee van Harmelen bezighouden. De andere pilot van de gemeente Woerden met een dorps(wijk)ambtenaar loopt in de wijk Molenvliet.

Marion Vonk werkt al 5 jaar bij de gemeente Woerden. Daar hield zij zich tot nu toe voornamelijk bezig met het beleid op sociaal terrein. Zoals de vertaling van de wet WMO naar de praktijk o.a. op het gebied van jeugdwerk en preventie. Deze ervaring zal haar goed van pas komen op haar nieuwe werkterrein.

De afgelopen periode heeft zij zich bezig gehouden met het verkennen van Harmelen op allerlei terreinen. Zij zocht contact met de organisaties die in ons dorp werkzaam zijn en ontmoette al veel mensen. Zo probeert zij zich een beeld te vormen van de verschillende wijken: hoe is de opbouw van de bevolking en wat speelt er in de wijk. Haar taak wordt om verbindingen te leggen tussen het fysieke en sociale domein. Tevens hoopt zij daardoor de afstand tussen gemeente en inwoners te verkleinen. Ook wordt zij betrokken bij het maken van een dorpsagenda. Dat laatste doet zij samen met het Dorpsplatform. Inwoners die een initiatief willen opstarten in het dorp kunnen daarover met Marion van gedachten wisselen. De gemeente faciliteert daar graag in.

Marion Vonk is bereikbaar op: vonk.m@woerden.nl of op telefoonnummer 06 20094747. Haar plan is om op dinsdagochtenden zo veel mogelijk aanwezig te zijn in het Dorpshuis.
Op grond van haar bevindingen zal zij ter zijner tijd een analyse maken van de stand van zaken in Harmelen.