Binnen het Dorpsplatform Harmelen zijn meerdere contactpersonen bereikbaar die ieder een eigen aandachtsgebied hebben.

Voor meer informatie, druk je op een van de onderstaande knoppen.

Leefbaarheid
Verkeer
Ruimte
Sport & Cultuur
Zorg & welzijn