Informatie over contactpersonen en aandachtsgebieden

//Informatie over contactpersonen en aandachtsgebieden
Informatie over contactpersonen en aandachtsgebieden 2020-01-23T22:33:03+01:00

Binnen het Dorpsplatform Harmelen zijn meerdere contactpersonen bereikbaar die ieder een eigen aandachtsgebied hebben.

Voor meer informatie druk op een van de onderstaande knoppen te drukken.

Leefbaarheid
Verkeer
Ruimte
Sport & Cultuur
Zorg & welzijn