Leefbaarheid

Leefbaarheid 2017-10-11T09:54:24+01:00

Werkgroep Leefbaarheid

De werkgroep Leefbaarheid heeft als belangrijkste activiteit het tegengaan van zwerfvuil. Er is regelmatig overleg met de gemeente en de werkgroep leent vuilknijpers uit. Op het moment zijn er 59 vuilknijpers in gebruik bij vrijwilligers die regelmatig een rondje maken in hun eigen omgeving.

Met de gemeente is een goed contact over de plaatsing van prullenbakken.

Ieder jaar in maart, wordt door de werkgroep Leefbaarheid in samenwerking met de gemeente, een grote opschoondag georganiseerd waarbij veel inwoners betrokken zijn.

De werkgroep is nauw betrokken bij het hondenbeleid. In november 2016 is er een informatieavond geweest over het hondenbeleid, waarbij door de bewoners en de gemeente ideeën uitgewisseld zijn. Plannen voor uitrenvelden in o.a. park Noordergaard en in het Koningspark worden momenteel door de gemeente uitgewerkt. Ook de plaatsing van prullenbakken worden hierbij meegenomen.

Overlast van hangjongeren wordt regelmatig besproken in overleg met o.a. de jongerenwerker en de wijkagenten. Verdere aandachtspunten van de werkgroep zijn o.a. inbraakpreventie en brandpreventie. Het opzetten van whatsapp groepen voor wijkpreventie tegen o.a. inbraak is hiervan een onderdeel. Er is regelmatig contact met de provincie over de hoeveelheid verkeerslawaai.

De kwakelbrug in Harmelen over de Oude Rijn

Ook het lawaai van laagvliegend vliegverkeer heeft de aandacht

Openbaar groen en de inrichting en het onderhoud daarvan is een regelmatig onderwerp van overleg met inwoners en de gemeente. Over het park Avontuur Natuur (achter de Dammolen en bereikbaar via de Reijerscopse Overgang) is regelmatig contact met Staatsbosbeheer en de gemeente. De werkgroep is nog in overleg over het toegangspad achter het bruggetje vanaf de Watermolen.

Ook over de procedure rond de renovatie van het Koningspark is een onderwerp van overleg.

Samenstelling werkgroep Leefbaarheid

Naam Voornaam Functie email
Klein Ko Voorzitter  leefbaarheid@harmelen.nu
Kleijne Alexander Lid
Kooiman Annette Lid
Spigt Renee Lid
Wijk, van Marjan Lid