Verkeer 2017-10-11T09:57:17+01:00

Werkgroep Verkeer

Bij de gemeente is veel kennis aanwezig op het gebied van verkeersvraagstukken, maar vaak is de uitwerking in de buurten of in de straten van Harmelen niet optimaal voor de bewoners. Voor klachten ontmoet men niet altijd een gewillig of begrijpend oor en juist voor die situaties wil de Werkgroep Verkeer als onderdeel van het Dorpsplatform een rol voor de bewoners spelen.

De leden van de werkgroep willen daarom gemakkelijk bereikbaar zijn voor de inwoners en met hen actief naar een oplossing zoeken. Hiervoor maken wij ons dan sterk bij de gemeente.

Ook geïnteresseerd in verkeerszaken? De werkgroep kan nog wel wat versterking gebruiken.

Als je hieraan mee wilt  doen, meldt je dan aan.

Harmelen de Molenbrug over de Oude Rijn

Samenstelling werkgroep Verkeer

Naam Voornaam Functie email
vacature Voorzitter verkeer@harmelen.nu
Griffioen Johan Lid
Loon, van Huib Lid