Enkele maanden geleden is er in Harmelen onderzoek gedaan in het kader van de ‘Tussentijdse evaluatie hondenbeleid’ van de Gemeente Woerden. Mede dankzij input vanuit Harmelen is er goed beeld gevormd van de stand van zaken in het hondenbeleid, en van de successen en de valkuilen in het proces van vormgeving en uitvoering daarvan.
Inmiddels is het rapport gepresenteerd aan de wethouder en aan de gemeenteraad.

Het rapport is positief ontvangen; het wordt als afgewogen, kritisch en uitgebreid ervaren.

Zie het rapport op rapport evaluatie hondenbeleid definitief