Financieelverslag 2011 en begroting 2012

2011 2012 2011 2012
Saldo rekening Rabo 13.455,00 33.444,00
Subsidie Gemeente 11.379,99 4.496,23 terug te betalen subsidie 2011 2.945,14 2.945,14
Subsidie Gemeente Project Waaks 500,00 secretariaatskosten 239,82 400,00
Project subsidie Gemeente 2.945,14 vergaderkosten 715,80 1.500,00
Reservering onthulling monument 5.000,00 bestuurskosten 30,00 350,00
saldo plaatsen/ herstellen monument 69,97 103,27 aktiviteiten algemeen 400,00
saldo verkoop boek treinramp 1.791,90 9.300,00 toezending raadsstukken 185,00
folder Project Waaks 649,90 650,00
folder inzake Gemeenschapscentrum 1.000,00
website ( hosting en onderhoud) 539,37 1.200,00
subsidies Cursus Project Harmelen 1.250,00 1.250,00
Buurt bq Walmolen 350,00 350,00
bewegwijzering De Kievit 900,00
Ontvangst bij onthulling monument 3.550,85
reserve inrichting gemeenschapscentr. 1.791,90 9.300,00
exploitatie tekort 4.896,49 exploitatie overschot 7.993,07
16.687,00 23.795,99 16.687,00 23.795,99

sub-post oprichting en herstel monument

Subsidies  van derden  inzake Monument : te betalen a derden inz. Monument :
Rabo Woerden en Veenstromen 7.000,00 Monument ( beeldhouwer) 10.889,53
VSB Fonds Woerden 7.000,00 Monument ( beeldhouwer) 11.090,50
NS 7.000,00 te betalen aan bronsgieter 5.950,00 5.950,00
Pro Rail 7.000,00 Kosten herstel monument beeldhouwer 2.380,00
Subsidies van derden i.z herstel monument : Kosten herstel monument beeldhouwer 8.266,73
Rabo Woerden en Veenstromen 2.2750,00 reiskosten onderzoek namen 250,00
VSB Fonds Woerden 2.2750,00
NS 2.2750,00
Pro Rail 2.2750,00
reserve voorzieningen betaling bronsgieter 5.950,00 saldo plaatsen/herstellen monument 69,97 103,27
28.000,00 16.950,00 28.000,00 16.950,00
sub-post uitgave boek treinramp
gerealiseerde/te realiserenverkoop  boek 11.037,64 9.500,00 boek inzake de treinramp (foto’s) 408,50
– uitgever 8.537,20
– distributiekosten 300,00 200,00
11.037,64 9.500,00 11.037,64 9.500,00