Foppe ten Hoor, nieuws bestuurslid Dorpsplatform

//Foppe ten Hoor, nieuws bestuurslid Dorpsplatform

Foppe ten Hoor, nieuws bestuurslid Dorpsplatform

Sinds 2012 woon ik samen met mijn vrouw in Harmelen. We zijn hier komen wonen vanwege de rust, de ruimte, het vele groen en het vriendelijke karakter van dit mooie dorp in het Groen Hart.
We genieten ervan om in de omgeving te wandelen en te fietsen.

Gedurende mijn werkzame leven als P&O-er heb ik weinig tijd gehad voor wat er gebeurt in mijn woonomgeving. Nu ik besloten heb het wat rustiger aan te gaan doen, komt er ook meer tijd om daar aandacht aan te gaan besteden. Als lid van het Algemeen Bestuur kan en wil ik met mijn collega bestuursleden aandacht en energie geven aan de belangen van de bewoners van Harmelen.

Als bestuur kunnen we dat alleen maar voor elkaar krijgen als de bewoners van Harmelen zich ook vertegenwoordigd voelen door het Dorpsplatform. Om dat te bewerkstelligen zullen we meer zichtbaar en bekend moeten worden. Alleen dan kunnen we naar de gemeente Woerden – waar Harmelen onderdeel van uit maakt – blijven vertellen wat we met z’n allen belangrijk vinden voor het dorp.

Met alle landelijke, provinciale en gemeentelijke ontwikkelingen op ondermeer het gebied van wonen, verkeer en milieu staat er druk op onze mooie en klaarblijkelijk gewilde woonomgeving. Met mijn kennis en ervaring hoop ik een steentje bij te kunnen dragen aan het zoveel als mogelijk in stand kunnen houden van onze karakteristieke woonplaats Harmelen.

2019-09-22T14:07:57+02:00