Gemeentelijk Waterbeleidsplan 2018-2022

//Gemeentelijk Waterbeleidsplan 2018-2022

Gemeentelijk Waterbeleidsplan 2018-2022

Het college van B&W heeft het concept Gemeentelijk Waterbeleidsplan 2018-2022 ter inzage gelegd voor de periode van 25 september tot 22 oktober 2017. Het beleidsplan is vorm gegeven als e-document.

Wij geven u in deze periode graag de gelegenheid om uw reactie te geven. We horen graag wat u er van vindt.

U kunt uw reactie naar bodegraven.w@woerden.nl sturen.

2017-10-11T09:24:37+00:00