Gezellig Oud en Nieuw 2018/2019

/, Nieuws/Gezellig Oud en Nieuw 2018/2019

Gezellig Oud en Nieuw 2018/2019

Nieuwe afsteektijden
Vuurwerk mag sinds 2014 uitsluitend afgestoken worden tijdens de jaarwisseling tussen 18.00 uur ’s avonds en 02.00 uur ’s nachts. Hiermee proberen we de overlast overdag te beperken, terwijl mensen die vuurwerk willen afsteken nog voldoende tijd hebben om dit te doen. De gemeente informeert op verschillende manieren de inwoners over de nieuwe afsteektijden.

Vreugdevuren
Tijdens en na de jaarwisseling is het in de gemeente Woerden niet toegestaan kerstbomen en/of ander afval te verbranden.

Bij het verbranden van afvalstoffen (kerstbomen, voertuigwrakken) komen schadelijke stoffen vrij. De verbranding van afval in de open lucht heeft een te lage verbrandingstemperatuur om tot een volledige verbranding te leiden, waardoor er onnodig veel (ongewenste) verbrandingsresten ontstaan. Ook kan er door verbranding schade ontstaan. Daarnaast leidt het tot toenemende klachten van omwonenden.

Op dit moment werkt de gemeente samen met politie, brandweer en jongerenwerk aan een gezamenlijke aanpak om de jaarwisseling zo goed mogelijk te laten verlopen. We beseffen echter dat deze aanpak alleen succesvol kan zijn als alle Woerdenaren zelf hun eigen verantwoordelijkheid nemen en meewerken aan het voorkomen van vreugdevuren tijdens de oudjaarviering.

Aanpak
De aanpak bestaat onder andere uit:
• Op zaterdag 12 januari 2019 vindt er op diverse tijdstippen en locaties in de gemeente een inzamelactie plaats van kerstbomen. Kinderen kunnen maximaal 10 kerstbomen inleveren per persoon. Ze ontvangen per kerstboom €0,50.
• Scholen en bedrijven worden gevraagd om zelf hun bedrijfsafval (b.v. pallets) op een juiste manier aan te bieden en af te voeren.
• Inwoners die tijdens de jaarwisseling grote hoeveelheden zwerfafval (kerstbomen, etc.) aantreffen in hun wijk kunnen de gemeentelijke klachtenlijn bellen, tel. 14 0348. Na sluitingstijd wordt de beller, via een kiesmenu, automatisch doorverbonden naar de gemeentelijke Storingsdienst.
• Het te vroeg afsteken van vuurwerk kunt u melden bij de politie (telefoonnummer 0900-8844). Hoewel de daders vaak niet gelijk op heterdaad betrapt kunnen worden heeft melden wel degelijk zin. Als er voor een bepaalde locatie veel meldingen zijn, let de politie extra op tijdens hun rondes of kan bijvoorbeeld in de buurt van deze locatie gaan posten.
• De politie kijkt uit naar stapels verzameld zwerfafval. Via het Stadserf wordt het afval verwijderd.
• Overlast- en/of schade aan mens, dier, goederen of gebouwen dient zoveel mogelijk te worden vermeden. Bij overtredingen zal de politie boetes uitdelen. Eventuele schade zal op de daders worden verhaald.

Vuurwerkafval opruimen loont
Na een spetterend Oud en Nieuw kleuren vuurwerkafval en restanten vaak de straten. De resten van niet of half afgegaan vuurwerk leveren bovendien een gevaar op voor kinderen die dit de volgende dag van straat rapen. Om die redenen organiseert de gemeente, samen met Bemmel Container Service te Harmelen, ook dit jaar weer een vuurwerkopruimactie.

Op 2 januari a.s. ontvang je bij inlevering van een gevulde zak met vuurwerkafval € 0,50 en per bezoek een lot. Hiermee maak je kans op één van de 10 sets gratis bioscoopbonnen. Vuurwerkresten opruimen loont! Bovendien is het opruimen van je eigen vuurwerkafval de normaalste zaak van de wereld.

Lever gevulde zakken in op 2 januari tussen 10.00 uur en 16.00 uur bij de Milieustraat, Pijpenmakersweg 4 in Woerden, of bij Bemmel Container Service, Handelsweg 7 in Harmelen tussen 07.00 en 17.00 uur.
De winnende lotnummers staan 9 januari op de informatiepagina en op woerden.nl. De prijsuitreiking is op woensdag 16 januari 2019. De vuurwerkopruimactie wordt mede mogelijk gemaakt door Bemmel Container Service en Annex Cinema.

Vragen
Als u nog aanvullende vragen heeft, kunt u contact opnemen met Mevrouw M. van Wijk, telefoonnummer 06-35113527, of mail wijk.m@woerden.nl

De gemeente Woerden en het Dorpsplatform Harmelen wensen u alvast fijne feestdagen en een feestelijke jaarwisseling

2018-11-13T22:02:29+01:00