Op 28 juni heeft de Harmelense huisarts Edith Brands officieel afscheid genomen van haar patiënten. Dertig jaar lang werkte zij in ons dorp in de huisartsenpraktijk, eerst in de Dorpsstraat en de laatste jaren in het nieuwe gebouw aan de Kerkweg. In die jaren stond zij vele malen aan de wieg en het graf van vele inwoners. Daardoor kent zij haar patiënten en hun gezinnen van haver tot gort. Vandaar dat ik haar een ´thuisarts´noem en dan bedoel ik niet de digitale versie maar de, als ik het mag zeggen, ´ouderwetse´ dokter die 24/7 klaarstaat voor wie een beroep op haar doet.
De van oorsprong Twentse Brands ging pas op haar 24e medicijnen studeren. Enkele malen werd zij uitgeloot en in die periode deed zij verschillende andere opleidingen zoals secretaresse. De roeping bleef en uiteindelijk werd zij toch ingeloot. Zij studeerde in Utrecht en begon haar huisartsenopleiding in Harmelen, waar zij dus gebleven is als een van de eerste vrouwelijke huisartsen.
Vele Harmelenaren zullen haar kennen omdat zij 25 jaar lang de bevallingen deed in het dorp. Zij schat dat zij meer dan 1000 kinderen op de wereld geholpen heeft, soms wel vier of vijf in hetzelfde gezin. Die bevallingen en de begeleiding van de zwangerschap waren haar lust en leven. Zij vond het altijd heel bijzonder om de liefde te zien tussen man en vrouw bij de geboorte van een kind. Zo maakte zij van nabij de meest intieme momenten mee in een gezin. Veel van die bevallingen zijn haar bijgebleven. Vooral die keer dat eerst de kraamhulp (voor wie het de eerste, zelfstandige bevalling was), als later de vader flauw vielen. Toen heeft zij samen met de moeder het kind op de wereld geholpen.
Die intimiteit ervoer zij ook in de gezinnen waar zij de palliatieve zorg en stervensbegeleiding deed. Want ook dat was een onderdeel van haar beroep dat haar op het lijf geschreven was. In die situaties kom je mensen eveneens heel nabij. Zij noemt zichzelf dan ook een ‘betrokken dokter’.
Hiermee niets ten nadele van de nieuwe generatie huisartsen in Harmelen en Vleuterweide, die, in tegenstelling tot vroeger, slechts een man op dertien vrouwen telt. Zij begrijpt dat de tijden veranderd zijn, de huidige artsen willen ook een privéleven hebben en werken vaak parttime. Wat ook enorm veranderd is in de jaren is het papier- en regelwerk. ‘Blijkbaar zijn we allemaal zo bang dat er een klacht ingediend wordt dat we allerlei protocollen opgesteld hebben die afgevinkt moeten worden’, geeft zij als verklaring.
Nu zij 65 geworden is is het tijd om te stoppen. Samen met haar partner Ap Speelman heeft zij nog heel veel plannen. Wandelen, fotograferen, pianospelen, een cursus filosofie, om er enkele op te noemen. En niet te vergeten de fotoboeken die zij elk jaar maakt voor alle 14 kleinkinderen (de 15e is op komst!)
Wij van Harmelen.nu wensen haar nog vele goede en mooie jaren toe, samen met haar partner Ap.