De eerste werkzaamheden voor het hondenuitrenveld bij de Fuut zijn begonnen. Het hondenuitrenveld komt minder dicht bij woningen en minder in het zicht dan eerder de bedoeling was. Op de tekening is het uitrenveld blauw gekleurd.

Op de plek van het toekomstige veld staat momenteel een bosje. Dat bosje wordt vervangen door gazon. Als het gras sterk genoeg is, wordt dat veld ingericht als hondenuitrenveld met hekken, borden en een afvalbak. Rond het hek wordt een haag geplant zodat het groene beeld op de locatie in stand blijft.

Als u nog vragen of opmerkingen hebt, dan kunt u contact opnemen met de projectleider Gert Mostert via mostert.g@woerden.nl.