De gemeenteraad heeft twee locaties aangewezen om extra bedrijfsruimte te realiseren voor lokale bedrijven die groeien, maar op hun huidige locatie niet kunnen uitbreiden. Uitbreiding bedrijventerrein Putkop is één van deze locaties. Afgelopen najaar heeft de gemeente al met veel omwonenden en ondernemers hierover gesproken. Inmiddels heeft de gemeente ontwerpbureau OD205 gevraagd om voor deze locatie een stedenbouwkundig plan te maken. Afgelopen weken is OD205 in gesprek gegaan met omwonenden en ondernemers om te horen wat de wensen en bezwaren zijn. Met die input hebben zij een concept stedenbouwkundig plan (ontwerpplan) opgesteld dat wij graag aan u willen presenteren.

Bijeenkomst dinsdag 14 juni
Graag nodigen wij u uit voor een bijeenkomst op dinsdag 14 juni. Wij presenteren dan het concept stedenbouwkundig plan aan u. Daarbij koppelt OD205 terug wat we met de input uit de keukentafelgesprekken en de besprekingen met de ondernemers hebben gedaan. Ook is er alle gelegenheid om op het plan te reageren en vragen te stellen. Voor deze bijeenkomst nodigen wij omwonenden, ondernemers, raadsleden en andere geïnteresseerden uit.

Datum:  dinsdag 14 juni
Tijd:       19.30 – 21.30 uur (zaal open 19.15 uur)
Locatie: Recreatiecentrum H20, De Uithof 1 Harmelen

Hoe ziet de avond eruit?
De gemeente opent de avond met een toelichting op de gang van zaken en het nog te doorlopen proces. Vervolgens lichten de ontwerpers van OD205 het concept stedenbouwkundig plan toe..
Het tweede deel van de avond gaan we in kleinere groepen uiteen om de gepresenteerde plannen te bespreken. Bij elke groep zal iemand van de gemeente of OD205 als gespreksleider aanwezig zijn. U kunt uw reactie geven tijdens de discussie in de groep en/of u kunt deze schriftelijk achterlaten. Gedurende de avond lopen verschillende experts rond om eventuele verduidelijkende vragen te beantwoorden.

Aanmelden
Fijn als u zich vooraf aanmeldt. Dit kan door een e-mail te sturen naar putkop@woerden.nl.

Vragen
Bij vragen kunt u contact opnemen met Benjamin Gerritsen, omgevingsmanager gemeente Woerden, per e-mail via
gerritsen.b@woerden.nl of telefonisch via 06 50081808.

We zien u graag op de 14e!