Na een korte vragenronde met Wethouder Bolderdijk waar de wethouder toe heeft gelicht welke keuzes er gemaakt worden met betrekking tot de uitgestelde renovatie van de Koren- en Water-molen. Ook de woningbouwplannen en planning is besproken, er is voortgang alleen zullen sommige procedures zorgvuldig doorlopen moeten worden. Hierdoor zal waarschijnlijk vertraging optreden in de uitvoering.

Hierna was er een toelichting over de plannen met betrekking tot een mogelijke uitbreiding van de Putkop. Binnen de gemeente Woerden is de komende jaren behoefte aan meer bedrijfsruimte. Eén van de plekken waar door de gemeente naar gekeken wordt is Putkop, waar mogelijk uitbreiding met zo’n 3 ha zou kunnen plaatsvinden (Putkop II). Op zich is dat positief te noemen, meer bedrijven betekent tenslotte ook meer werkgelegenheid. Omdat deze locatie vlak naast een locatie ligt waar woningbouw wordt voorzien (locatie Buitenhof), terwijl ook de Vijverhof daar nog uitbreidingsplannen heeft, betekenen deze plannen een aanzienlijke toename van (vracht)verkeer. Naar aanleiding van de presentatie, bekijk deze hier presentatie schuifruimte Harmelen 26 nov 2019 definitief en gestelde vragen was er enige discussie. Als u nog eens goed naar de plannen wilt kijken lees dan de door de gemeente opgestelde tussenrapportage, lees….

Als u nog opmerkingen of vragen heeft naar aanleiding van deze ontwikkelingen bij de Putkop heeft u nog tot 15 januari 2020 de gelegenheid deze bij de gemeente in te dienen, kijk hiervoor op woerden.nl

Na de pauze hebben we gekeken naar de mogelijkheden voor snelle fietsroutes tussen Woerden en Utrecht, door of langs Harmelen. Een snelfietspad is een fietspad dat meer en specifiek ruimte geeft aan de fietser. Omdat Harmelen op deze route ligt, zal een deel van dit pad door het dorp gelegd worden. Daarvoor zijn intussen verschillende alternatieven bedacht en met een grote groep aanwonenden, betrokkenen zoals de Fietsersbond en ambtelijke ondersteuning van de gemeente en de provincie, doorgesproken, zie foto, en ingetekend op grote kaarten, waarbij de knelpunten ook aandacht kregen. De presentatie van deze alternatieven volgt zodra we deze ontvangen hebben van de gemeente en provincie Utrecht.

Als u nog vragen heeft kunt u altijd het contactformulier op deze site invullen.

Als u wilt meepraten, meedenken en meewerken bent u van harte welkom op het volgende Dorpsoverleg, dinsdagavond 21 januari 2020.