Via dit persbericht richt zij zich rechtstreeks tot de inwoners van onze gemeente.

Beste inwoners van Woerden,
In mei 2014 ben ik met veel enthousiasme aan de gang gegaan in Woerden als wethouder voor Sterk Woerden. In mijn portefeuille zitten afval en reiniging, volkshuisvesting, sport, recreatie en toerisme, evenementen, dierenwelzijn, verkeer en interactie burger en overheid. In de meeste gevallen is er een direct contact tussen u en mij. Dat vind ik heel plezierig. Samen aan de gang om dingen te bereiken!

Ik vind ook dat je niet achter een bureau moet kunnen bepalen wat goed is voor de inwoners. Zo heb ik de afgelopen (bijna 4) jaren samen met u gewerkt en dat heb ik met heel veel plezier gedaan. We hebben mooie resultaten geboekt. Een aantal van u hebt zelf het beleid geschreven of samen gemaakt (visbeleidsplan, nota recreatie en toerisme, dierenwelzijnsbeleid, om er een paar te noemen) en ik heb het “Woerden zegt ja tenzij ” ingevoerd. Zo worden de zwembaden in Woerden nu door Woerden Sport gerund. Dankzij de inzet van veel vrijwilligers blijven beide zwembaden open en bloeien ze als nooit tevoren, blijft de kinderboerderij en het kinderzwembadje in Kamerik openbaar en gratis toegankelijk terwijl Kamerijck toch kan uitbreiden, wordt de Nijverheidsbuurt in Zegveld grondig opgeknapt (samen met alle ondernemers) en is het buurthuis in Harmelen er gekomen!

Waar ik de afgelopen jaren hard aan gewerkt heb, ook binnen de gemeentelijke organisatie, is dat de inwoners van de hele gemeente Woerden ( dus Zegveld, Kamerik , Woerden en Harmelen ) op de eerste plaats komen. Met in 2018 de start van twee wijk/dorpsambtenaren, één in een wijk en één in een van de dorpen (pilot is goedgekeurd in november) komen we echt dicht bij u in de buurt werken. De nieuwe manier van afval inzamelen , waar iedereen een geweldige bijdrage aan levert, zorgt ervoor dat de gemeente duurzamer wordt, de afvalstoffenheffing de komende jaren niet omhoog hoeft en u zelfs geld terug kunt krijgen.

In het afgelopen jaar heb ik echter gemerkt dat het bij de discussies in de gemeenteraad meer gaat over procedures en processen en steeds minder over de inwoners. Dit belemmert het effectief kunnen besturen van de gemeente. Daar heb ik heel veel moeite mee en dat ontneemt mij steeds meer de lust en het enthousiasme om nog door te gaan.

Immers inwoners staan centraal en zijn voor mij ook het allerbelangrijkste in mijn functie als wethouder. Procedures en processen zouden daar ondergeschikt aan moeten zijn. Helaas is dat niet meer zo. Dat heeft mij doen besluiten om op dit moment mijn ontslag aan te bieden aan de gemeenteraad. Dit betekent dat 23 december 2017 mijn laatste werkdag is.

Ik ga natuurlijk niet achter de geraniums zitten. Ik kijk ernaar uit om me bezig te gaan houden met dingen die er toe doen in, zoals ze dat noemen, het maatschappelijk middenveld of het openbaar bestuur maar zeker ook vrijwilligerswerk, de Oude Hollandse Waterlinie, de Oranjevereniging , en mijn hobby, antiek en curiosa verzamelen.

Ik wil graag u, inwoners, leden en bestuurders van verenigingen en stichtingen, ondernemers, collega’s, medewerkers van de gemeente Woerden en leden van de gemeenteraad danken voor de samenwerking de afgelopen bijna 4 jaar.

Ik zal jullie missen.
Margot Stolk

Van de website van de gemeente Woerden;https://www.woerden.nl/nieuws