Bespreekitems voor verbeteringen en veranderingen in Mauritshof.

Opmerkingen en verbeterpunten naar aanleiding van een schouw van de werkgroep Leefbaarheid met enkele bewoners van het appartementencomplex.

1. Aan de zuid-westzijde bij het appartementencomplex is een grasstrook die er een beetje verloren bijligt. Zijn er mogelijkheden om deze strook bij de  tuin te voegen en vervolgens zelf onderhouden.
2. Aan de voorzijde van het appartementencomplex ligt een vrij breed grasveld dat slecht onderhouden wordt. Welke ontwikkelingen in vergroten van de tuin en zelf onderhouden zijn hier. Onbekend is waar precies de grens ligt tussen de woningbouwvereniging en de gemeente.
3. Op dit moment ligt er op dit grasveld zeer veel hondenpoep. Borden met ‘verboden om hier honden uit te laten’  en graag een prullenbak komt, liefst 4. Van hetzelfde veld misschien een speeltuintje maken?met poepzakjes.

5. Op dit veld staat een boom die veel licht wegneemt en vervuiling op de balkons veroorzaakt. Kan deze boom gekapt of gesnoeid worden?
6. Op Mauritshof geldt eenrichtingsverkeer, maar slechts bij de ingang van de hoge nummers staat een bord dat vanaf die kant inrijden niet is toegestaan. Bij de ingang van de lage nummers ontbreekt een bord. Ook zou er een bord moeten staan dat het een woonerf betreft met een 30 km. bord erbij, zoals wel staat bij de Claushof.
7. Het pad langs Dezibel achter de Brede school en de Kroon is ’s avonds pikdonker. Het snoeien van de struik richting Claushof, waar een lantaarnpaal achter staat, zou al een verbetering geven maar meer lantaarnpalen erbij zou ook al schelen.
8. Het voet-fietspad tussen de Wilhelminalaan en de Emmalaan is eveneens erg donker ’s avonds. Ook hier vragen de bewoners om extra verlichting.