Het Sportoverleg Woerden heeft een vacature voor iemand uit Harmelen.

“Alle inwoners kunnen ongeacht hun leeftijd, beperkingen en (financiële) achtergrond spelen, sporten en bewegen in de gemeente Woerden”. Dat is de kernboodschap in de Visie en Doelen 2015-2024 Spelen, Sporten en Bewegen in Woerden. Er is onder meer ruimte voor sportinitiatieven en specifiek aandacht voor kwetsbare doelgroepen. Doel is meer mensen aan het sporten en bewegen te krijgen.

Meedenken hierover kan onder andere in Het Sportoverleg Woerden. Het Sportoverleg is een groep van ongeveer tien personen, betrokken bij de Woerdense samenleving en met enige deskundigheid en ervaring op het gebied van sport en bewegen. De groep brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan de gemeente over sport en bewegen. De leden nemen deel aan het Sportoverleg op persoonlijke titel, dus niet als vertegenwoordiger van een of andere organisatie. Enige kennis van de sportwereld in de gemeente is een pré, maar geen must.
Jaarlijks zijn er zes bijeenkomsten in de regel met de wethouder en een beleidsambtenaar van Sport. Daarnaast worden er Sportcafe’s over actuele onderwerpen georganiseerd.

De leden van het Sportoverleg nemen deel op persoonlijke titel en hoeven dus geen lid te zijn van een (sport)vereniging. Er is helaas geen vertegenwoordiger uit Harmelen actief terwijl het best een sportieve gemeenschap is!
Maandag 15 januari 2018 is het eerste overleg en het zou fijn zijn als er iemand uit Harmelen komt kennismaken.

Vragen? Stuur een e-mail naar sportoverleg@woerden.nl.

Aanmelden kan via mail of telefoon naar de voorzitter van het Sportoverleg, Theo Straub

 theostraub.sportoverleg@ziggo.nl. 

tel:0348 41 62 74