Wij willen graag met u en met elkaar in gesprek over belangrijke items in Harmelen.
Dus niet alleen ‘zitten en luisteren’ maar actief meepraten in kleinere groepjes over!We beginnen om 20.uur en vanaf 19.30uur staat de koffie/thee klaar in het Dorpshuis.

Hierbij een aangepaste agenda:

1. Opening

2.a. Vaststellen van de agenda
2.b. Inventarisatie van de rondvraag
2.c. Mededelingen- Terugkoppeling gesprek Dorpswethouder 23 november.

3. Afscheid van de bestuursleden Peter de Bruijn, Tom Berkhof en Monique Verheijen

4. Presentatie van de twee nieuwe wijkagenten.

Om 21.uur Uiteen in 3 groepen:
a. Leefbaarheid: bespreking aanpassingen Mauritshof
b. Verkeer: Verkeersvisie 2030, wat betekent dit voor Harmelen
c. Zorg en Welzijn: Het Dorpshuis, wat kan ik erin?

21.30uur mogelijkheid tot wisselen van werkgroep.

Om 22.00uur einde overleg in werkgroepen en gezamenlijk afsluiten met reacties en eventueel antwoorden op rondvraag.

Wij hopen op uw aanwezigheid en bijdrage bij dit dorpsoverleg.

Namens het bestuur van het Dorpsplatform Harmelen,
Jose van Engelen, voorzitter.