Gerard Croiset is de nieuwe penningmeester van het Dorpsplatform!

De maatschappij, dat zijn wij ! Zonder inzet van vrijwilligers stagneert die maatschappij. Gerard heeft zich altijd aangesproken gevoeld bij deze uitspraak. Vandaar dat hij het belangrijk vindt, naast zijn werk, ook als vrijwilliger zijn steentje bij te dragen

Als nèt niet geboren, maar wel getogen Harmelenaar heeft Gerard in verloop van tijd vele veranderingen in en om ons mooie dorp gezien. Meedenken aan toekomstige verbeteringen, het nog mooier en leefbaarder maken van dit dorp, daar wil hij zich graag voor inzetten.

Aangezien hij werkzaam is in de financieel administratieve sector, ligt het voor de hand dat hij het penningmeesterschap op zich genomen heeft.

Na zijn jeugd heb ik enige jaren buiten Harmelen gewoond, maar samen met zijn vrouw woont hij inmiddels alweer meer dan dertig jaar in het dorp. Zijn kinderen zijn er groot geworden.

Verder is Gerard al vele jaren actief binnen de Protestantse Gemeente ‘De Open Poort’, is hij penningmeester geweest van de korfbalvereniging THOR en heeft via het Rode Kruis mensen in financiële nood met raad en daad ondersteund.

Voor vragen is Gerard te bereiken via penningmeester@harmelen.nu